Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Oslovení odběratele elektřiny ve věci placení rozhlasového poplatku

Oslovení odběratele elektřiny ve věci placení rozhlasového poplatku

Vážená paní, vážený pane,

touto formou si Vás dovolujeme informovat, že v souladu se zákonem č. 348/2005 Sb., o televizních a rozhlasových poplatcích, v platném znění, Český rozhlas obdržel údaje o Vaší společnosti od příslušného dodavatele elektřiny a zároveň neeviduje Vaši společnost mezi poplatníky rozhlasového poplatku.

Placení rozhlasového poplatku vymezuje zákon č. 348/2005 Sb., o televizních a rozhlasových poplatcích ( dále jen “zákon” ). Základním předpokladem pro placení rozhlasového poplatku je vlastnění nebo držení rozhlasového přijímače. Zároveň platí, že pokud drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač právnická nebo fyz. podnikající osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

V současné době patří mezi rozhlasové přijímače např. autorádio, radiobudík, mobilní telefon s rádiem, PC vybavené HW tunerem ( např. pro příjem FM nebo DVB – T ), přenosné rádio. Je-li rozhlasový přijímač příslušenstvím dopravního prostředku, poplatníkem je provozovatel dopravního prostředku.

Právnické nebo podnikající fyzické osoby jsou povinny hradit poplatek 45 Kč měsíčně za každý vlastněný nebo držený rozhlasový přijímač. Zákonnou povinností je přihlašovat rozhlasové přijímače do 15 dnů od jejich nabytí

Zákon Českému rozhlasu umožňuje ověřovat každou právnickou nebo podnikající fyz. osobu, kterou Český rozhlas nemá ve své evidenci a zároveň je odběratelem elektřiny. Tyto osoby se ze zákona považují za poplatníky rozhlasového poplatku s povinností hradit poplatek, pokud v třicetidenní lhůtě po obdržení písemné výzvy nedoloží čestným prohlášením, že nesplňují zákonné podmínky pro placení rozhlasového poplatku. V souladu se zákonem je Český rozhlas oprávněn přebírat údaje o odběratelích elektřiny přímo od dodavatelů elektřiny.

Český rozhlas může uplatňovat přirážku ve výši 5.000,-Kč za každý nepřihlášený přijímač.

Podrobné informace o placení rozhlasových poplatků včetně kompletního znění zmiňovaného zákona naleznete na webových stránkách www.rozhlasovypoplatek.cz

Přikládáme formulář, který je třeba do 30 dnů vyplnit, odeslat a v případě přihlášení přijímačů, platit rozhlasové poplatky dle uvedených instrukcí. Přihlášku přijímačů lze provést i na uvedených webových stránkách.

Josef Havel
výkonný ředitel
Českého rozhlasu
Zdeněk Vodsloň
ekonomický ředitel
Českého rozhlasu
Ondřej Beran
vedoucí útvaru rozhlasových
poplatku Českého rozhlasu