Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Osmnácté sněmování

  Z ČINNOSTI KOMORY
XVIII. sněm Komory veterinárních lékařů ČR se uskutečnil 12. září v krásném prostředí jihočeského Tábora. Dovolím si několik postřehů z uplynulého víkendu. Nebudu zde vyjmenovávat hosty sněmu, ani se zabývat obsahem jednání.. O tom si přečtete na jiných místech časopisu.

V letošním roce padla volba pro místo uspořádání našeho setkání na město Tábor, navíc v termínu, kdy toto město žije tradičními táborskými slavnostmi, které se nesou v duchu doby husitské a jsou obohaceny vystoupeními nejrůznějších uměleckých souborů z blízkého i vzdálenějšího okolí i ze spřátelených měst v zahraničí. Účastníci sněmu tedy měli možnost během celého víkendu navštívit jen pár kroků vzdálené starobylé centrum Tábora a vidět, co mnozí ještě neviděli, ochutnat ze spousty dobrot nabízených ve stáncích i nakoupit v řemeslné tržnici. Doprovodný program sněmu byl tak bohatě zajištěn. Příjemné počasí navíc nabídlo i krásnou přírodu v okolí města. Tato možnost „městského“ prostředí se ukázala jako vhodná alternativa k „přírodním“ sněmům typu Seč nebo Milovy, zejména když bylo ve městě co vidět. Otázkou zůstává, zda náplň jednání sněmu je natolik atraktivní, aby městská slavnost účastníky neodlákala do ulic.

O nejvhodnějším termínu pro sněm se vedou diskuse již dlouho. Každý termín bude někomu vyhovovat, jinému méně. Kdo se bude chtít zúčastnit, přijede kdykoli a kamkoli. To je ostatně vidět při pohledu do jednacího sálu, kde se ze tří čtvrtin setkávají stále titíž členové. Větší účast na sněmu by snad zajistil slib pořadatelů, že diskuse nebude nepřiměřeně časově omezována a na vlastní jednání sněmu bude dostatek času. Pozdravné projevy a zprávy komisí by asi bylo vhodnější umístit do dopoledních hodin namísto žalostně málo navštívených seminářů a pro pracovní část sněmu ponechat celé odpoledne, případně večer.

Servis pro účastníky sněmu je rok od roku lepší, a tak si snad nikdo nemohl stěžovat. Prostředí příjemné, jídla a pití co hrdla ráčila, každý dostal praktické dárky, tak snad jen menší problémy s ubytovacími a parkovacími kapacitami, způsobené současně probíhající městskou slavností, ubíraly sněmu na dokonalosti.

Páteční odpoledne vyhrazené pro setkání předsedů okresních sdružení s členy představenstva považuji za dobrý nápad, leč účast vypovídá o zájmu o takovéto kontakty. Zkušenosti z dřívějších jednání asi zapříčinily nezájem ze strany předsedů. Posun směrem ke smysluplnosti těchto schůzí bych viděl opět ve větším prostoru pro diskusi a zvolení širší škály témat. Vždyť kontakt představenstva s okresy by měl být hlavním zdrojem námětů pro jeho práci.

XVIII. sněm KVL ČR skončil, skončilo i další volební období a dva roky práce čekají na nové představenstvo i další orgány Komory. Díky těm odcházejícím a „šťastnou ruku“ při volbě termínu, místa a programu příštího sněmu těm námi nově zvoleným.

 

 

 
MVDr. Jan Šrůt