Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

„Ostrůvek“ bez moru ve středu Evropy

„Ostrůvek“ bez moru ve středu Evropy

TISKOVÁ ZPRÁVA 7. 12. 2007

Felix Bohemia …
Prase bradavičnaté:
„Při všem, co je mi svaté,
ó, vy se v Čechách máte!“

„Ostrůvek“ bez moru ve středu Evropy

Klasický mor prasat stále hrozí, vyskytuje se v okolních zemích, například v Německu či na Slovensku, a to u volně žijících divokých prasat (černé zvěře). Nejnověji byl zjištěn na Slovensku blízko hranic s Maďarskem, opět šlo o divoká prasata. Klasický mor prasat se také setrvale vyskytuje například v Maďarsku, Rumunsku či Chorvatsku.

U nás však lze s uspokojením konstatovat, že se v ČR již od roku 1999 nevyskytl, a to díky přísným veterinárním krokům v nedávné minulosti. Přesvědčujeme se o tom pravidelně prováděným monitoringem.

V České republice byl klasický mor prasat zjištěn naposledy u chovaných prasat v červnu roku 1997 (na Kroměřížsku) a u černé zvěře v listopadu roku 1999 (bylo to blízko, na Vsetínsku). Dnes však s tímto onemocněním prasat v ČR nemáme problémy.

A díky tomu, že klasický mor prasat nemáme v našich českých chovech, ale ani u černé zvěře, lze z našeho území bez problémů obchodovat vepřovým masem, ale i s masem divokých prasat (zvěřinou).

Přesto, že se v okolních zemích, například v Německu, či na Slovensku klasický mor prasat občas vyskytuje, je naše republika této nákazy prostá, o čemž svědčí svědomitě uskutečňovaný monitoring. Z toho mají prospěch především naši chovatelé a ti, kdo vyvážejí vepřové masem i zvěřinu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.