Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

OTÁZKA PRO … JOSEFA DUBNA mluvčího SVS ČR

OTÁZKA PRO …

JOSEFA DUBNA mluvčího Státní veterinární správy ČR

Veterináři hovoří o rizicích, která mohou vznikat v souvislosti s grilováním, jež je častou víkendovou radostí… Jak to tedy s tím nebezpečím je?

Maso – ale týká se to i všemožných klobásek či špekáčků – samo o sobě při koupí v tržní síti žádné rizika nenese. Potraviny živočišného původu byly totiž vyrobeny pod veterinárním dozorem. Ale už při převozu na místo činu je možné se dopustit pochybení.

Jaké jsou tedy nejčastější chyby, jichž se dopouštíme?

Maso i uzeniny se mohou při transportu v rozpáleném autě zapařit, může dojít k pomnožení na povrchu se vyskytujících mikroorganismů. Zde je pak nebezpečí například salmonelózy anebo kampylobakteriové infekce. Proto bych pro převoz doporučil použít speciálních chladicích tašek nebo zabalení do několika vrstev novin. Určitě není vhodné maso a uzeniny převážet jen v plastových pytlících.

Říká se, že velkým rizikem je právě povrch různých uzenin, klobás, špekáčků apod., co je na tom pravdy?

Při grilování nebo opékání je skutečně třeba dát u všech druhů uzenin pozor, zda jde o výrobek v pravém střívku, nebo ve střívku umělém. To umělé je nutné svléci. Když pak uzeninu opékáte či grilujete, je třeba dbát na to, aby byly kousky masa i uzenina propečené, a nikoliv jen opečené na povrchu. Doufám, že připomínat, že zuhelnatělý povrch zdraví skutečně neprospívá, je zbytečné.

IVAN KUPTÍN