Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Otázka Zvěrokruhu:

Otázka Zvěrokruhu:

Odpovídá MVDr. Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR

Myslíte, že čeští veterináři nemají takovou profesní prestiž, jakou by si zasloužili? (S mottem zvýšení prestiže pořádala SVS setkání s řediteli středních veterinárních škol) Co by bylo možné zlepšit?

Veterinární lékaři, a to jak soukromí, tak ti, kteří pracují ve státním veterinárním dozoru, mají prestiž velmi slušnou a požívají obecné vážnosti. Stačí se podívat do médií a je každému jasné, že slova veterinářů nejsou brána na lehkou váhu. Vždyť dnes už každý ví, že veterinární lékař nejen provozuje klinickou praxi, ale pracuje též ve státních dozorových orgánech, které vykonávají dozor nad výrobou zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, a to včetně jejich jakostních ukazatelů.

Aby jak veterinární praxe soukromých byla i nadále na vysoké úrovni, proběhlo na školicím středisku SVS v Praze setkání se zástupci středních veterinárních škol. Účastnili se též zástupci VFU, Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky Brno, Ústavu pro kontrolu veterinárních biofaktorů a léčiv Brno, i KVL. Výsledkem bylo doporučení pro střední školy, aby se zejména posílila praxe studentů, aby se absolventi ještě lépe mohli uplatnit jako spolupracovníci soukromých veterinárních lékařů i jako techniků ve státním veterinárním dozoru. Na toto setkání pak naváže další kolo na podzim v Brně.

Pokud tedy lze hovořit o zlepšení, rezervy zřejmě jsou ve výuce praktických znalostí a dovedností.