Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Otázka Zvěrokruhu členům Komory

Otázka Zvěrokruhu členům Komory

Jaké dojmy a poznatky jste si odnesli z říjnového sněmu KVL ČR?

MVDr. Jan Šrůt:

Zatím jsem se zúčastnil všech dosavadních patnácti sněmů KVL ČR, a tak mohu porovnávat. Průběh a zejména prostředí, ve kterém se sněm uskutečnil, jen potvrdily můj názor, že sněm by měl být samostatnou akcí (s případným doprovodným programem).

V pražském Kongresovém centru jsme se prostě ztratili. Spousta vystavovatelů byla připravena spíše na zahraniční účastníky světového kongresu WSAVA, ať už jazykovým vybavením nebo vystavovanými exponáty. Vlastní XV. sněm KVL ČR pak ničím nepřekvapil. I nízká účast členů se stává pravidlem. Pro příští sněm bych asi přivítal výrazně větší prostor pro diskusi, a to nejen o projednávaných zprávách, rozpočtu a novelizacích vnitřních předpisů, ale zejména o problémech, které trápí veterinární lékaře při jejich každodenní práci. A takováto diskuse by pak měla být vodítkem pro práci představenstva v následujícím roce.

MVDr. Petr Stolář:

Můj dojem je přinejmenším rozpačitý. Mám teď na mysli jak program a vlastní jednání na sněmu, tak i věci organizační. Na tom jsme se shodli všichni, kteří jsme ze vsetínského sdružení přijeli. Trmácíte se přes půl republiky, a pak nemáte ani možnost se pořádně najíst.

Nejde o to, najíst se na účet Komory. Vyděláváme dost, abychom si oběd sami zaplatili, ale Komora nezajistila ke sněmu ani takové podmínky, abychom si jídlo mohli koupit. A co se týká vlastního jednání, tak nás rozladilo překotné ukončení sněmu, bez možnosti diskuse, protože za překročení časového limitu se musí zase platit. K čemu potom takový sněm, kdy představenstvo není ani ochotno si vyslechnout názory členů? Vypadá to pak, že řadovými členy pohrdá. Anebo to tak opravdu je?