Komora veterinárních lékařů České republiky

Otázka Zvěrokruhu: Odpovídá viceprezident KVL ČR MVDr. Jan Bernardy

Otázka Zvěrokruhu:

Odpovídá viceprezident KVL ČR MVDr. Jan Bernardy

V poslední době se v Komoře mluví o etice a etickém kodexu veterináře. Oč vlastně jde?

Je to v souladu s evropskými snahami o ustavení tzv. Code of Conduct, Etického řádu, jednotného pro všechny země společenství. To vychází ze Směrnice 2005/36/CE O uznávání profesní kvalifikace v různých oborech. Nejen ve veterinární oblasti, ale i v dalších oborech, které mají vytvořen samostatný dohlížecí orgán: komoru, která zodpovídá za úroveň stavu, jako jsou architekti, notáři, advokáti apod. Tato směrnice ustavuje volný pohyb po zemích EU všem příslušným odborníkům. Tato sdružení by měla do 20 října 2007 vytvořit společný evropský etický řád jednotlivých profesí.

Směrnice 2006/123/CE z 12. 12. 2006 o Službách na vnitřním trhu pak přímo zavazuje jednotlivé členské státy k přijetí společného Etického řádu (Code of Conduct), který by byl zahrnut do vnitřních předpisů jednotlivých států- za účelem zvýšení důvěry zákazníků v úroveň služeb členů těchto komor. To sjednotí jinak vcelku podobné etické řády jednotlivých národních sdružení a komor (které vycházejí z podobných křesťanských a historických kořenů). Rezoluce Evropského parlamentu ze 13. října 2006 přijetí podobného kodexu jednotlivým komorám rovněž vřele doporučuje.

Vznikem Evropského etického řádu se zabývá zvláštní komise Federace veterinářů Evropy (FVE) se sídlem v Bruselu, ve které má naše republika svého zástupce. Komise se sešla na úvodní schůzce koncem minulého roku a další jednání probíhala formou e-mailové výměny názorů. Poslední fyzická schůzka probíhá právě nyní.

Komora veterinárních lékařů České republiky