Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Otázka Zvěrokruhu: pro předsedu redakční rady Vladimíra Rejnka

Otázka Zvěrokruhu:
pro předsedu redakční rady Vladimíra Rejnka:

Co nám můžete říci k budoucnosti Zvěrokruhu?

Jak jsem již uvedl ve Zvěrokruhu č. 7, problém další existence vidí představenstvo v jeho finanční náročnosti, která dost vyčerpává rozpočet. Objevují se také názory, že tisková podoba je již překonaná, a že by stačilo vydávat Zvěrokruh pouze v elektronické podobě.

Jsem přesvědčen, že prozatím by měly existovat vedle sebe obě podoby časopisu (tištěná i elektronická). Mé přesvědčení pramení z průzkumu, který si děláme v redakční radě, ať již formou dotazníků při jarních seminářích, či zjišťování názorů od kolegů při osobních jednáních.

O budoucnosti Zvěrokruhu se bude hlasovat na říjnovém sněmu v Praze, rozhodlo o tom představenstvo KVL ČR na svém červnovém jednání. Bude-li sněmem rozhodnuto o dalším vydávání Zvěrokruhu, má RR připravenou možnost vydávat a distribuovat Zvěrokruh téměř bez finančních nároků pro KVL ČR, tedy bez finančních nároků na rozpočet KVL. Možnost rozhodovat o obsahové náplni časopisu si Komora ponechá. Vše je tedy v rukou účastníků sněmu v Praze.