Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Otevření střediska praxe malých zvířat

  Časopis Zvěrokruh 3/2014
     Z činnosti komory

Hana Rubáčková

Středoškolské vzdělávání veterinářství slaví 50 let

 

Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové vyučuje obor vzdělání Veterinářství více než 50 let. Vzdělává veterinární techniky pro vstup do praxe. Požadavky na jejich vědomosti a dovednosti se mění, a tak škola postupně inovuje vzdělávací program a buduje Centrum praktické výuky, které odpovídá současným požadavkům na absolventa. Ve škole se vzdělává téměř 400 žáků.

Dne 28. ledna 2014 bylo za přítomnosti prezidenta Komory veterinárních lékařů MVDr. Jana Bernardyho, Ph.D., vedoucí odboru školství Královéhradeckého kraje JUDr. Radmily Šulcové a dalších hostů slavnostně otevřeno středisko praxe malých zvířat. Nově otevřené středisko je součástí projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy financovaného z evropských fondů s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

příprava žáků školy je na výborné úrovni a jsou dobře připraveni jak na vstup do praxe i k dalšímu studiu

Škola z projektu získala 7,4 mil. korun. Z těchto peněz je financováno středisko praxe a další aktivity žáků školy související s projektem. Prostory budou sloužit pro praktickou výuku žáků a přinesou výrazné zlepšení nácviku dovedností v oblasti péče o malá zvířata. Středisko vzniklo rekonstrukcí sklepních prostor a je dnes plné terárií a klecí. Nechybějí chameleoni, agamy, plazi, gekoni, morčata a jiná zájmová zvířata včetně ptáků. Součástí střediska je i vyšetřovna s líhněmi a provozní místnost pro údržbu terárií a zásobu krmiv. V prostorách střediska je klimatizace, centrálně řízené osvětlení a topení.

Projekt oslovuje i potenciální zájemce o studium oboru Veterinářství – žáky 6. a 7. tříd základních škol. Učitelé školy pro ně zpracovali bloky praktických cvičení, ve kterých si procvičují své znalosti z přírodopisu a získávají dovednosti v mikroskopování, základech chovatelství či pitvě drobného ptáka a savce. Tyto 6hodinové bloky zajišťují naši učitelé jedenkrát za týden po dobu dvou let pro šest základních škol z regionu.

 

Středisko malých zvířat se stalo součástí Centra praktického vyučování ve škole a umožňuje žákům praxi ve školní stáji, včelnici, vyšetřovně zvířat, pitevně a moderních laboratořích, které byly zrekonstruovány a vybaveny v roce 2012, kdy vzniklo i nové zaměření ve vzdělávání, veterinární technik-laborant. Centrum praktického vyučování zajišťuje i praxi ve školní sýrárně a uzenářství, kde žáci nacvičují dovednosti z předmětu technologie a hygiena potravin živočišného původu.

Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové tak zodpovědně a cíleně připravuje žáky na praxi na smluvních pracovištích, především v chovatelských zařízeních, veterinárních ošetřovnách, laboratořích a zpracovatelském průmyslu. Troufám si tvrdit, že příprava žáků školy je na výborné úrovni a jsou dobře připraveni jak na vstup do praxe, tak i ke studiu na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně či jiných vysokých školách.

 
Hana Rubáčková,
ředitelka školy