Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Otevřený dopis pučistům

  Z činnosti komory – XXI. Sněm KVL ČR

Drazí pučisté,

ve svém úvodníku jsem si vás dovolil představit těm členům, kteří vás ještě neznají. Asi se vám bude zdát vaše vykreslení poněkud nelichotivé a nebudete s ním souhlasit. A protože nemám rád zákusní kulišárny a piklení všeho druhu, oslovuji vás tímto otevřeným dopisem přímo, bez pomlouvání zpoza rohu a otevřeně!

Proč to oslovení? Obávám se, že drazí byste byli pro naši stavovskou organizaci velmi, pokud byste prosadili věci a názory bez ohledu na reálné nebezpečí platit za umanutá rozhodnutí. Neuvědomování si takového rizika je hazardování s penězi Komory. Hazardujte, prosím, nejprve s vlastními. A proč pučisté? Nenapadlo mě lepší slovo, které má sice hodně negativní zvuk i konotace, ale bohužel je k vašemu počínání přiléhavé. Sám o sobě nápad vstoupit do dění v Komoře aktivněji a chtít přebrat zodpovědnost je skvělý a chválihodný. Za normálních okolností bych jej velmi vítal. Tak proč vás nazývám pučisty? Standardní je přesvědčit o svých nápadech místní OS, kandidovat do orgánů komory a nechat se zvolit. K tomu je samozřejmě vhodné vést volební kampaň a seznamovat se svými názory členskou základnu. Na webu, ve Zvěrokruhu, jakkoliv. Po volbách vznikne představenstvo a může se začít pracovat. Ano, často vznikne představenstvo, které většinově nepodporuje ten který nápad, a tak se ani neprosadí. Klasickým příkladem je spor mezi zastánci povinného a nepovinného vzdělávání, povinných atestací atp. Ano, nepokročilo se nijak revolučně, protože zastánců a odpůrců je už téměř 20 let skoro stejně, a tak se postupuje klopotně drobnými krůčky (viz zpráva VK). Avšak váš postup je jiný. Zákulisně jste ustanovili předem stínové představenstvo en bloc a takto s připraveným homogenním souborem chcete ovládnout pravomoce Komory. Nechcete přesvědčovat názorové odpůrce, chcete se jich zbavit. Našli byste na takové jednání jiné přiléhavější pojmenování než puč?

Využíváte nervozitu a znechucení členské základny, které vedou pochopitelně také k nespokojenosti se stávajícím představenstvem. Schválně nepíšu, že zneužíváte. Protože i to pokládám pro volební kampaň za legitimní. Jenže vy se těm volbám snažíte vyhnout. Normálním, klasickým, standardním. A to je podlé. Zkuste to napravit!

Pokud by se vám zdálo, že příliš paušalizuji, musím vám dát za pravdu. Je to trochu zkratkovité, protože ve skutečnosti jsou motivy i ambice u každého zvlášť trochu jiné. Od skrytého a nikdy nepřiznatelného přání udržet se na výplatnici Komory pro vyplácení cestovného a náhrad za ztrátu času až po čisté altruistické přesvědčení o správnosti vaší věci. Nejsem si však jistý, že sami mezi sebou víte, kdo má jaký motiv. A proto doporučuji: Poznejte se nejprve mezi sebou více. Pro prospěch váš a hlavně nás všech!

K mnohým s úctou

Ondřej Rychlík,
prezident KVL