Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení Mediální komise – Zvolena nová prezidentka a viceprezident KVL ČR

Představenstvo vzešlé z voleb 2018 zvolilo na svém volebním zasedání dne 25. 11. 2018 tajnou volbou prezidenta a viceprezidenta.

Prezidentkou KVL ČR byla pro nové volební období zvolena MVDr. Radka Vaňousová (zvítězila poměrem 10:6 nad MVDr. Janem Bernardym, PhD.).

Viceprezidentem KVL ČR byl pro nové volební období zvolen MVDr. Karel Daniel (zvítězil poměrem 9:7 nad MVDr. Martinem Grymem).

Zvoleným kolegům blahopřejeme.