Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o průběhu oslav 90. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské na VFU v Brně

Oznámení o průběhu oslav 90. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské na VFU v Brně

Rok 2008 je rokem jubilejním nejen pro Vysokou školu zvěrolékařskou, dnes Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Je rokem v němž si připomínáme 90. výročí založení Československé republiky i kořeny veterinární medicíny u nás v Čechách a na Moravě a vzpomínáme 90. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Toto výročí jsme připomínali veterinární veřejnosti a seznamovali jsme ji s celou řadou faktů v časopise Zvěrokruh v seriálu o vysokém učení veterinární medicíny u nás a o úspěších našich veterinářů v jejich náročné činnosti v uplynulých devadesáti letech. Na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno tyto vzpomínky vyvrcholí slavnostními shromážděními a řadou dalších akcí v týdnu od 10. do 15. listopadu tohoto roku. Přesný harmonogram akcí, které proběhnou v tomto týdnu, je uveden níže. Někteří z vás se zúčastní aktivně, ať již na společenských akcích či na jednáních celé řady vědeckých sympozií.

Pokud máte kdokoliv zájem veřejných oslav zde uvedených se zúčastnit, budete jistě srdečně vítáni.

Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc., VFU Brno

OSLAVY 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VFU BRNO

Pondělí 10. listopadu 2008
  11:00
Slavnostní zahájení oslav 90. výročí založení VFU Brno za přítomnosti čestných hostů univerzity (aula VFU Brno)
  17:00
Vernisáž výstavy k 90. výročí založení VFU Brno (Křížová chodba na Nové radnici v Brně)
Úterý 11. listopadu 2008
  10:00
Shromáždění akademické obce univerzity u příležitosti 90. výročí založení VFU Brno (aula VFU Brno)
  12:00
Historie veterinárního a farmaceutického vzdělávání na VFU Brno – konference (aula VFU Brno)
  14:00
Setkání zakladatelů Farmaceutické fakulty (pavilon farmacie)
  19:00
Studentský večer u příležitosti 90. výročí založení VFU Brno Vyhlášení nejlepšího sportovce VFU Brno (sportovní hala VFU Brno)
Středa 12. listopadu 2008
  8:30
Imatrikulace studentů 1. ročníků všech fakult VFU Brno (aula VFU Brno)
   
8:30 – 10:00 FVL, 10:00 – 11:30 FaF, 11:30 – 12:45 FVHE a 12:45 – 14:00 FVHE
  9:30
Den otevřených dveří na všech fakultách VFU Brno
  14:00
XXXVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny – konference při příležitosti 90. výročí založení VFU Brno (aula VFU Brno)
Čtvrtek 13. listopadu 2008
  9:00
XXXVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny – konference při příležitosti 90. výročí založení VFU Brno (aula VFU Brno)
  10:00
Konference DSP v oboru farmacie (posluchárna farmacie)
  13:30
Slavnostní předání „zlatých diplomů“ absolventům z roku 1958 (aula VFU Brno)
  16:00
XXXVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny – konference při příležitosti 90. výročí založení VFU Brno – historická sekce (aula VFU Brno)
  19:00
Divadelní představení při příležitosti 90. výročí založení VFU Brno (Divadlo Reduta)
Pátek 14. listopadu 2008
  9:30
Lukešovy dny – konference při příležitosti 90. výročí založení VFU Brno (pavilon klinik malých zvířat)
  10:00
Sympozium z dějin farmacie a veterinární medicíny při příležitosti 90. výročí založení VFU Brno (Kabinet dějin veterinární medicíny a farmacie)
Sobota 15. listopadu 2008
  9:00
Rektorský hon při příležitosti 90. výročí založení VFU Brno (ŠZP Nový Jičín)
Po celý týden od 10. do 15. listopadu 2008
 
sportovní soutěže studentů o ceny rektora při příležitosti 90. výročí založení VFU Brno (sportovní hala univerzity)
 
výstava k 90. výročí založení VFU Brno (Křížová chodba na Nové radnici v Brně; až do 22. 11. 2008)
 
výstava publikací Zlatého fondu Univerzitní knihovny VFU Brno; knihy budou vystavené v prostorách knihovny ve dnech 10. – 14. listopadu 2008 v době provozních hodin