Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení redakční rady

   Daňová poradna

OZNÁMENÍ

Na základě rozhodnutí představenstva upozorňujeme členy KVL ČR, že adresují-li dotazy z oblasti daňového poradenství přímo na Ing. Elise, jedná se o jejich soukromou iniciativu a tazatel si musí tyto služby hradit sám na základě vzájemné dohody s uvedeným poradcem. Obecně zajímavé dotazy zasílané na sekretariát Komory budou i nadále zpracovávány do Zvěrokruhu.

Redakční rada