Komora veterinárních lékařů České republiky

Oznámení RK KVL ČR – MVDr. Kuncl – DKK

Rozhodnutí RK KVL ČR

Revizní komise rozhodla (viz zápis RK ze dne 6.4.2006) o zveřejnění tohoto oznámení.

Veškerá posouzení DKK dosud provedená MVDr Ladislavem Kunclem nemohou mít ve smyslu řádů KVL ČR oficiální charakter, neboť MVDr Kuncl dosud nemá složenou zkoušku posuzovatele a není tedy oprávněn tuto činnost oficiálně vykonávat. Toto rozhodnutí RK je zveřejněno na webových stránkách komory, ve Zvěrokruhu a bude zasláno upozornění všem chovatelským svazům.

Komora veterinárních lékařů České republiky