Komora veterinárních lékařů České republiky

Oznámení: Termín pro konání specializační zkoušky KVL ČR CHOROBY PRASAT

Oznamujeme,

že přednosta Kliniky chorob prasat

doc. MVDr. Josef Drábek, CSc., (FVL VFU Brno)

vypsal termín pro konání specializační zkoušky KVL ČR

CHOROBY PRASAT

na čtvrtek 20. 11. 2008 v 8.00 hod.
(knihovna Kliniky chorob prasat, VFU Brno, budova č. 2).

Bližší informace sdělí p. Ševčíková, tel.: 602 503 839, e-mail: zdenka@vetkom.cz

Komora veterinárních lékařů České republiky