Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení Volební komise

Volební komise KVL v souladu s představenstvem KVL oznamuje zahájení primárních korespondenčních voleb. Lhůta pro podávání volebních návrhů počíná běžet zveřejněním rozhodnutí představenstva a končí dnem 2.11.2022.


Kandidatni_ listina 2023_2025.docx