Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení volební komise

  Časopis Zvěrokruh 7/2018
     Z činnosti komory


22.6.2018 Uzávěrka návrhů kandidátů
Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce OS nebo navrhovatel v originále doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou na sekretariát KVL ČR. Pro rozhodnutí o dodržení termínu k přijetí volebních návrhů je rozhodující datum poštovního razítka na obálce. Je-li schválený návrh kandidátů doručený elektronickou poštou, je třeba jej doplnit nejpozději do tří dnů předložením jeho originálu. Pro zachování lhůty je v tomto případě rozhodující datum odeslání elektronické pošty.
28.6.2018 Schůze volební komise, kontrola formální správnosti doručených kandidátek.
Do 13. 7. 2018 Odstranění případných formálních nedostatků na kandidátkách
Zvěrokruh č. 8/2018 uveřejnění kandidátních listin + prezentace jednotlivých kandidátů
 
14.8.2018 vytištění hlasovacích lístků, kompletace obálek
 
do 31. 8. 2018 rozeslání volebních lístků všem řádným členům KVL ČR poštou (pokud člen KVL ČR tyto obálky neobdrží, může o jejich zaslání požádat na sekretariátu KVL ČR).
 
16.10.2018 ukončení korespondenčního hlasování (rozhoduje datum podacího razítka)
 
18.10.2018 schůze volební komise, sčítání hlasů
 
17.11.2018 Sněm KVL ČR
Komora veterinárních lékařů České republiky