Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení

! ! ! ! ! OZNÁMENÍ ! ! ! ! !

dne 23. 2. 2008 se koná ODBORNÝ KOMOROVÝ SEMINÁŘ v Pavilonu klinik malých zvířat, velká posluchárna, 1. patro, VFU Brno na téma GERIATRICKÝ PACIENT

Vážené kolegyně, vážení kolegové, další běh komorových seminářů zahajujeme, vzhledem k nadcházejícímu ročnímu období, nezvykle tématem geriatrického pacienta, zatímco na podzim se snad budeme věnovat pro změnu porodnictví.

Společně se stárnutím lidské populace a se zvyšující se aktivitou penzistů roste také zájem chovatelů pečovat o stárnoucího psa či kočku. Většina zdravotních problémů jak lidí, tak zvířat se objevuje v poslední třetině života, takže pes či kočka po desátém roku života představuje velmi zajímavý subjekt veterinární praxe. Úkolem veterináře je nejen umět se vcítit se do problematiky zachování kvalitního života v této etapě, ale zároveň nabídnout důvěryhodnou a kvalitní pravidelnou péči, která vede nejen k udržení přiměřeného zdraví stárnoucího pacienta, ale i k udržení solidního životního standardu samotného veterináře.

A právě odpovědi na otázky – jak správně pečovat o stárnoucího pacienta, co pravidelně vyšetřovat a na co klást hlavní důraz – jsou nosným tématem nadcházejícího semináře.

POPLATKY (včetně DPH):

1. Studenti veterinární medicíny 250 Kč
2. Veterinární lékaři – členové KVL 500 Kč
3. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, ostatní 750 Kč

Při registraci na místě, bez přihlášení, počítejte s navýšením poplatku o dalších 200 Kč.

Účastnické poplatky poukažte na účet KVL ČR u HVB Bank, a. s.; číslo účtu 35897006/2700, variabilní symbol (u členů KVL = reg. číslo, u nečlenů podle vlastní volby, nutno uvést v přihlášce) nejpozději do 15. 2. 2008.

PŘIHLÁŠKY A PROGRAM JSOU TENTOKRÁTE POUZE NA WEBU KVL ČR

Na další společné setkání se těší Vzdělávácí komise KVL ČR