Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

OZNAMUJEME – Advokátní kancelář

OZNAMUJEME !!!

Dovolujeme si Vám oznámit, že Advokátní kancelář Bezucha a Klimeš v.o.s., se sídlem Olomouc, Wellnerova 1, 772 00, IČ 25388185, ke dni 1.srpna 2007 rozšířila řady svých společníků o advokáta pana Mgr.Františka Stratila, a v tom důsledku také změnila název firmy na

Advokátní kancelář Bezucha, Klimeš, Stratil v.o.s.

Předmět podnikání: výkon advokacie podle zvláštního zákona, zejména zastupování před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů, obhajoba v trestních věcech a další formy právní pomoci