Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ozvěny Seminář KVL Otitidy psů

Z činnosti komory

Jana Piskovská

Přednášet před plným sálem je radostí pro obě strany

… typické. Plný sál a spousta doprovodných materiálů. Takové bývají semináře KVL

 

sobotu 27. 4. 2013 pořádala KVL jeden ze svých seminářů, který byl tentokrát věnovaný problematice otitid u psů.

Přestože seminář se stejnou tematikou se konal již na podzim, byl sál posluchárny KCHMZ obsazený do posledního místa. Nebylo se čemu divit, protože oba přednášející – MVDr. Jan Rybníček DipECVO a MVDr. David Hanzlíček se zhostili svého úkolu s obdivuhodnou důkladností.

V dopolední části seminářů seznámil MVDr. Rybníček přítomné s etiologií otitid psů, podrobně rozebral malasseziovou a pseudomonátovou otitidu, postupy při diagnostice, léčbu.

Přednášku zakončil zásadami správní techniky čištění zvukovodů psů.

Oba přednášející nelze než pochválit

Odpolední část přednášky obstaral MVDr. Hanzlíček. Ten seznámil účastníky semináře s různým instrumentáriem, které slouží k vyšetření zvukovodu psa a zvláště se zaměřil na endoskopické vyšetření a výplach zvukovodu.

Oba přednášející nelze než pochválit a vyzvednout bohatou foto- a videodokumentaci k přednášené problematice.

Celý seminář byl opět velmi dobře zorganizován pracovníky sekretariátu KVL a členy představenstva KVL, ale to již u seminářů pořádaných KVL bereme jako samozřejmost.

 

Pouze jeden bod lze celé akci vytknout, za ten však nenesou odpovědnost organizátoři, a to byla nefungující klimatizace v přednáškovém sále. Díky tomu nebylo již hodinu po začátku přednášek v sále dýchatelno. Přesto dokázali oba přednášející udržet pozornost posluchačů až do odpoledních hodin.

Patří jim poděkování za dokonalé výkony.

 
Jana Piskovská