Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ozvěny z komorového semináře: Aktuální problémy v bovinní praxi

  Z činnosti komory

František Roučka

Seminář, který stál za to

…jedna z organizátorů semináře MVDr. Radka Vaňousová

 

Patřím mezi praktické veterinární lékaře se smíšenou praxí, kterou vykonávám na Šumavě a v jejím podhůří. Denně se setkávám s pacienty v oblasti faremních zvířat, ale i se zvířaty v zájmovém chovu u jejich majitelů či ve veterinární ambulanci. To vše mě nutí doplňovat si své znalosti a praktické dovednosti. Využívám různé formy vzdělávání a jedním z nich je i účast na seminářích, které pořádá vzdělávací komise naší stavovské organizace.

O té poslední jsem se dozvěděl prostřednictvím kalendária akcí 2012. Odborný seminář Aktuální problémy v bovinní praxi mě zaujal přednášejícími,

kteří skýtali záruku získání nových poznatků pro moji veterinární činnost. Nebyl jsem zklamán. V posluchárně Pavilonu profesora Klobouka jsem odhadoval návštěvnost téměř na stovky veterinárních lékařů.

o práci tzv. „terénního veterinárního lékaře“ u hospodářských zvířat není velký zájem

Z praxe vím, že o práci tzv. terénního veterinárního lékaře u hospodářských zvířat není velký zájem, a tak jsem byl překvapen účastí několika mladých možných nástupců. Program semináře zahájila kolegyně Vaňousová a spolu s paní Skálovou profesionálně zajistily jeho bezproblémový průběh.

Cením si, že všichni přednášející, jmenovitě MVDr. Jiří Davídek, MVDr. Jan Šterc, PhD., i MVDr. Tomáš Haloun jsou odborníky z praxe a své znalosti i praktické zkušenosti nám dokázali přehledným způsobem podat. O jejich profesionalitě svědčí i skutečnost, že některým chovatelům v mé praxi jsou jejich jména známa a jejich rad využívají.

´Coff ee break´ i oběd byly nedílnou součástí semináře. Zástupci několika firem vhodně doplnili celodenní program. Osvědčení o absolutoriu i CD obdrželi všichni účastníci. Nesmím rovně ž opomenout , že setkání přátel a výměna zkušeností nejen z veterinárního života byly velice příjemné.

Děkuji všem, kteří se o uspořádání odborného semináře zasloužili.

 

…téměř stovka veterinářů z praxe se zúčastnila semináře v posluchárně pavilonu profesora Klobouka

 
František Roučka,
veterinář z Vimperska