Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ozvěny ze Sněmu – Mýma očima

  Z činnosti komory

Alois Frank

XX. sněm KVL ČR v Přerově ve dnech 13. a 14. 5. 2011

Jubilejní XX. sněm KVL ČR proběhl v Přerově v hotelovém komplexu Jana.

Zde se konal sněm již před čtyřmi lety, takže většina účastníků jela najisto. Alespoň si to myslela do doby, než najela na novou dálnici směrem od Brna, kde byly řádně značeny všechny výjezdy kromě toho na Přerov. Navigace změny ještě nezaznamenala, tudíž někteří účastníci se dostali do kýženého cíle oklikou, nakonec však úspěšně. Hotel Jana byl na naši návštěvu připraven, jednací sály, restaurace i ubytování přichystané, jen čipové karty otevírající dveře hotelových pokojů stávkovaly, správný pohyb kartou bylo nutno natrénovat.

 

Páteční odpoledne bylo věnováno jednáním orgánů Komory, kdy zasedala čestná rada, revizní komise a představenstvo s předsedy okresních sdružení KVL.

Byli jsme seznámeni s personálními změnami v sekretariátu Komory, s přípravou novely veterinárního zákona, s novými předpisy týkajícími se evidence a použití anestetika Ketamin. Hlavní diskuse se týkala okresních sdružení KVL, která v některých okresech pracují výborně, v některých slabě a některá sdružení nefungují vůbec a nemají ani předsedu. Bude nelehkým úkolem nového představenstva Komory si s tímto problémem poradit.

Diskuse o probíraných tématech pokračovala večer při pivním rautu, dobrém jídle a degustaci piv pěti pivovarů, za doprovodu veselých i vážných historek z denní praxe veterinářů.

V sobotu, ve sněmovní den, se začali sjíždět účastníci a hosté sněmu a dopoledne bylo věnováno semináři Doping koní. Přednášku zahájila MVDr. Střechová z SVS tématem o evidenci koní, o potravinových koních, s povolenými léky a následnou léčbou nás seznámil MVDr. Bureš z ÚSKVBL a o dopingu sportovních a dostihových koních pojednal MVDr. Ján z VFU v Brně.

Slavnostní XX. sněm zahájily zdravice hostů, krásný a moudrý úvod přednesl prof. Věžník, první prezident KVL ČR. Jednání sněmu probíhalo v klidném a přátelském ovzduší, všechny body programu byly projednány, uskutečnila se tajná volba členů orgánů Komory, vše pod dohledem právních zástupců advokátní kanceláře.

Pro rodinné příslušníky byl připraven odpolední výlet do Kroměříže s návštěvou arcibiskupského zámku s obrazárnou a prohlídkou zahrad, kterou v závěru narušil déšť, a let balonem, samozřejmě připoutaným. Obě akce se setkaly s velkým úspěchem.

jednání sněmu probíhalo v klidném a přátelském ovzduší

Závěrečný večer s živou hudbou a tancem byl společenským vyvrcholením jubilejního sněmu. Zábavu rozproudila dražba vtipných kreseb s veterinární tematikou, při které předvedl svůj vtip a pohotovost moderátor Martin Kolovratník, ředitel ČRO Pardubice, který provázel slovem celé jednání sněmu.

Po váhavých počátečních příhozech rozproudily soutěživost společnosti MVDr. Jaroslava Vondráčková ze Žďáru nad Sázavou a MVDr. Renáta Hlavová z Opavy svým odvážným přístupem, který získal mnoho následovníků. Výtěžek dražby dosáhl překvapivé částky 20 tis. Kč, která bude vítaným příspěvkem pro Ústav sociální péče Kociánka v Brně.

 

… s dopingem koní se nesetkáváme jenom v detektivkách Dicka Francise z dostihového prostředí

Jubilejního sněmu se zúčastnilo pouze 81 členů, což je výrazný propad proti prvnímu sněmu v Praze před dvaceti lety s účastí téměř 1200 členů. Pro tuto relativně nízkou účast členů byla atmosféra sněmu komornější, na skvělé úrovni nejen pracovní, ale s výrazným akcentem úrovně společenské, a to nejen pro účastníky sněmu a hosty, ale též pro rodinné příslušníky díky zvláštnímu programu.

Lze jen doufat, že nízká účast členů na sněmu vyjadřuje spokojenost členské základny s prací a ekonomickou situací naší profesní Komory.

Závěrem shrnuto, akce byla vydařená, atmosféra jednání pracovně podnětná a zakončená podařeným závěrečným společenským večerem.

 
Alois Frank