Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ozvěny ze Sněmu – Usnesení XX. Sněmu

  Z činnosti komory

USNESENÍ XX. SNĚMU

Komor y veterinárních lékařů České republiky,

který se konal dne 14. května 2011 v Hotelu Jana v Přerově

Sněm schvaluje:

1. mandátovou komisi ve složení: Dr. Andrys, Dr. Bittner, Dr. Frkal

2. návrhovou komisi ve složení: Dr. Kříž, Dr. Vondráčková, Dr. Karešová

3. zapisovatele průběhu jednání (Mgr. Vácha) a ověřovatele zápisu (Dr. Frank, Dr. Pavel Raška)

4. zprávu prezidenta

5. zprávu revizní komise

6. zprávu čestné rady

7. účetní závěrku za rok 2010

8. zprávu představenstva přednesenou předsedy jednotlivých pracovních komisí (ekonomická, mediální, legislativní, vzdělávací, zahraniční)

9. volby do orgánů Komory

10. volební komisi ve složení Dr. Kameník, Dr. Opršal, Dr. Vítek, Dr. Mühlbauer, Dr. Vondráčková, náhradníci Dr. Soukup, Dr. Jičínský

11. návrh rozpočtu na rok 2012

12. návrh na změnu profesního řádu – § 2 odst. 3, s výjimkou odstavce v návrhu označeného písmenem h), který sněm z návrhu vypustil

13. doplnění vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních a loketních kloubů u psů

Sněm neschválil:

1. návrh revizní komise na změnu profesního řádu – § 6

2. návrh revizní komise na změnu profesního řádu – § 13

3. návrh Dr. Matušiny na změnu příspěvkového a poplatkového řádu

… hotelový komplex Jana v Přerově, místo konání XX. sněmu KVL ČR