Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Aktuálně

Anketa pro členy KVL: Srovnání cen veterinárních úkonů

http://anketa.vetkom.cz/


Výzva k veřejné diskuzi a připomínkování věcného záměru novely Zákona o Komoře

https://www.vetkom.cz/vyzva-k-verejne-diskuzi-pripominkovani-vecneho-zameru-novely-zakona-komore/

On-line formulář k připomínkování


Seminář pro studenty 5. a 6. ročníků: Vstup do veterinární profese

16. května 2017 od 13.00 hod v hotelu Continental v Brně

https://www.vetkom.cz/akce/vstup-veterinarni-profese/

Tisková zpráva – Aby domácí zvíře dlouho žilo a dobře se mu vedlo, i o Vánocích

Tisková zpráva – Aby domácí zvíře dlouho žilo a dobře se mu vedlo, i o Vánocích

Pro 20, 2018

Návodů na to, jak chovat domácí mazlíčky je celá řada, mezi hlavní zásady však patří láska a empatie. A v neposlední řadě odpovídající krmení. A právě na to chce v čase vánočním upozornit Komora veterinárních lékařů.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 19.12.2018

Přítomni: MVDr. Daniel, MVDr. Grym, MVDr. Horáčková, MVDr. Rejnek, MVDr. Šinová
Hosté: MVDr. Vaňousová, prof. Červený
Omluven:      –

PF 2019

PF 2019

Pro 19, 2018

Šťastné a veselé prožití svátků vánočních a vše nejlepší v roce 2019 přeje představenstvo KVL ČR

Zápis č. 12 ze zasedání Čestné rady KVL ČR 15.12.2018

Přítomni: (MVDr.) Andreas, Frkal, Mazoch, Picmausová, Piskovská, Vencl, Vokřálová
Omluven: (MVDr). Frank, Hošek
Hosté:  MVDr. Vaňousová – prezidentka KVL ČR, (MVDr). Fialová, Grymová (RK KVL)

Zápis č. 11b ze zasedání Čestné rady KVL ČR 18.11.2018

Přítomni: (MVDr.) Frank, Frkal, Hošek, Mazoch, Picmausová, Piskovská, Vencl, Vokřálová
Omluven: MVDr. Andreas
Hosté:  

Zápis č. 11a ze zasedání Čestné rady KVL ČR 16.11.2018 a 17.11.2018

Přítomni: (MVDr.) Andreas, Frank, Frkal, Hošek, Mazoch, Picmausová, Piskovská, Vencl, Vokřálová
Omluven:       –
Hosté:  MVDr. Grymová (RK KVL)

Zápis č. 10 ze zasedání Čestné rady KVL ČR 27.10.2018

Přítomni:  (MVDr.) Andreas, Frank, Frkal, Hošek, Mazoch, Picmausová, Piskovská, Vencl, Vokřálová
Omluven:       –
Hosté:  MVDr. Grymová (RK KVL)

Falešná razítka – MVDr. Petr Novák (č. KVL 8151), MVDr. Anna Mrázová (č. KVL 5470), MVDr. Peter Nováčik

Revizní komise ČR obdržela od různých veterinárních lékařů jako podnět k prošetření několik očkovacích průkazů, v nichž byla vakcinace nově zakoupeného štěněte potvrzena razítkem neexistujícího veterinárního lékaře.

Zápis č. 7 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 12.12.2018

Účast: (MVDr.) Ondřej Rychlík, Anna Šimaliaková, Michal Vítek, Martin Zelinka
Omluveni: (MVDr.) Jan Šterc
Hosté: Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MVDr. Radka Vaňousová, MVDr. Karel Daniel

Přenos infekcí na zvířata: v zimě velmi aktuální!

Podzim a zima jsou obdobím nepříjemných infekcí. Chřipky a angíny mají v zimě pré: charakteristické pokašlávání, smrkání a kýchání je možné slyšet v dopravních prostředcích, na ulici i v obchodech.

Komora veterinárních lékařů České republiky