Komora veterinárních lékařů České republiky

Nejnovější příspěvky

Aktuálně

Anketa pro členy KVL: Srovnání cen veterinárních úkonů

http://anketa.vetkom.cz/


Výzva k veřejné diskuzi a připomínkování věcného záměru novely Zákona o Komoře

https://www.vetkom.cz/vyzva-k-verejne-diskuzi-pripominkovani-vecneho-zameru-novely-zakona-komore/

On-line formulář k připomínkování


Seminář pro studenty 5. a 6. ročníků: Vstup do veterinární profese

16. května 2017 od 13.00 hod v hotelu Continental v Brně

https://www.vetkom.cz/akce/vstup-veterinarni-profese/

Tisková zpráva SVS – Na Písecku byla potvrzena Aujeszkyho choroba u uhynulého loveckého psa

Na Písecku byla v tomto týdnu potvrzena Aujeszkyho choroba u uhynulého loveckého psa. Pes se s největší pravděpodobností nakazil od divočáka, s nimž přišel do kontaktu během lovu.

Zápis č. 11b ze zasedání Čestné rady KVL ČR 05.11.2017

Přítomni:  (MVDr.) Frank, Frkal, Mazoch, Piskovská, Vencl, Vokřálová

Omluven:  (MVDr.) Andreas, Hošek, Picmausová

Tisková zpráva SVS – K antibiotikům je třeba přistupovat zodpovědně

V tomto týdnu si Státní veterinární správa (SVS) podobně jako množství dalších zainteresovaných organizací v ČR i zahraničí v rámci takzvaného Antibiotického týdne připomíná nutnost zodpovědného přístupu k používání antibiotik.

Zápis č. 11a ze zasedání Čestné rady KVL ČR 03.11.2017

Přítomni: (MVDr.) Andreas, Frank, Frkal, Hošek, Mazoch, Picmausová, Piskovská, Vencl, Vokřálová

Omluven:  –

Hosté:   MVDr. Fialová (RK KVL)

Zápis č. 10/2017 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 03.11.2017

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová, Jana Fialová

Omluveni: (MVDr.) Josef Zajíc, Jan Žabka

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé)

Divoká prasata opět na scéně

Životní prostor divokých prasat se neustále rozšiřuje. Prase lze potkat na místech, které rozhodně divočinu nepřipomínají. Zvláště v obydlených lokalitách blízko lesa je lze spatřit na zahradách, mezi domy, na cestách či dokonce na sídlišti.

Informace SVS – Ukončení mimořádných veterinárních opatření – salmonelóza drůbeže; Budislav u Litomyšle

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Zápis č. 5 z jednání Představenstva KVL ČR 03.11.2017

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Borkovec, Daniel, Grym, Holý, Chvátal, Rejnek, Rychlík, Snášil, Sviták Novozámská, Šterc, Vaňousová, Vítek

Omluveni: (MVDr.) Dvořák, Hlavová, Horáčková

Hosté: (MVDr.) Grymová (RK)

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 03.11.2017

Zpráva vzdělávací komise pro jednání představenstva konaného dne 3. 11. 2017 Vzdělávací komise se od minulého představenstva nesešla. Proběhly tyto […]

Zápis č. 6 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 03.11.2017

Účast: (MVDr.) Renáta Hlavová, Michal Vítek, Jan Šterc,

Omluveni: (MVDr.)

Komora veterinárních lékařů České republiky