Komora veterinárních lékařů České republiky

Nejnovější příspěvky

Aktuálně

Anketa pro členy KVL: Srovnání cen veterinárních úkonů

http://anketa.vetkom.cz/


Výzva k veřejné diskuzi a připomínkování věcného záměru novely Zákona o Komoře

https://www.vetkom.cz/vyzva-k-verejne-diskuzi-pripominkovani-vecneho-zameru-novely-zakona-komore/

On-line formulář k připomínkování


Seminář pro studenty 5. a 6. ročníků: Vstup do veterinární profese

16. května 2017 od 13.00 hod v hotelu Continental v Brně

https://www.vetkom.cz/akce/vstup-veterinarni-profese/

Úžeh a úpal opět útočí

Horké letní počasí s sebou přináší zvýšené nebezpečí úžehu a úpalu nejen u lidí, ale i u zvířat, především u psů. Jen krátké osvěžení těchto pojmů: úžeh je přehřátí organismu, které vzniká delším pobytem na přímém slunci (třeba na pláži);

Tisková zpráva SVS – V části zamořené oblasti na Zlínsku bude možno lovit divoká prasata

Proškolení lovci budou nově moci lovit divoká prasata v části zamořené oblasti (okresu Zlín). Umožňuje to dnes schválená změna mimořádných veterinárních opatření Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj ze dne 3. 7. 2017.

Zápis č. 7 ze zasedání Čestné rady KVL ČR 15.07.2017

Přítomni:  (MVDr.) Andreas, Frank, Mazoch, Picmausová, Piskovská, Vencl, Vokřálová

Omluven:  (MVDr.) Frkal, Hošek

Hosté:  MVDr. Halbichová Vítová (RK KVL)

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 12.07.2017

Přítomni:       MVDr. Grym, MVDr. Rejnek, MVDr. Vaňousová

Hosté:            –

Omluven:      MVDr. Holý, MVDr. Horáčková

Zápis z jednání pracovní skupiny KVL ČR pro vytvoření věcného návrhu ZoKVL ČR 12.07.2017

Přítomni:  dle prezenční listiny 15

Omluven: (MVDr.) Műllerová, Škarková

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 12.07.2017

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Borkovec, Daniel, Grym, Chvátal, Rychlík, Sviták Novozámská

Hosté: MVDr. Vaňousová (Viceprezidentka KVL ČR)

Africký mor prasat

Africký mor prasat a možnosti předcházení této nákaze

(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)

Morová rána padla už i na prasata

V červnu tohoto roku byl na území České republiky zjištěn u divokých prasat tzv. africký mor. Jde o virové onemocnění, které je velmi nakažlivé – jedna kapka infekční krve dokáže nakazit až 1000 prasat.

Falzifikáty razítek – formulář – souhlas se zveřejněním osobních údajů

Vzhledem k nárůstu počtu případů zneužití osobních dat veterinárních lékařů formou falzifikátů veterinárních potvrzení využívajících osobní údaje skutečných nebo neexistujících veterinárních lékařů na vzorech razítek, rozhodla se Revizní komise KVL ČR na základě četných podnětů členů KVL dát na vědomí příklady nestandardního provedení veterinárních potvrzení, jako upozornění pro ostatní veterinární lékaře i chovatelskou veřejnost.

Tisková zpráva SVS – SVS: Upozorňujeme na nutnost dodržovat zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady a pravidla pro zacházení s trofejemi

V souvislosti s aktuálním výskytem afrického moru prasat na Zlínsku upozorňuje Státní veterinární správa (SVS), že již téměř 15 let platí v České republice zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady.

Komora veterinárních lékařů České republiky