Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Aktuálně

Anketa pro členy KVL: Srovnání cen veterinárních úkonů

http://anketa.vetkom.cz/


Výzva k veřejné diskuzi a připomínkování věcného záměru novely Zákona o Komoře

https://www.vetkom.cz/vyzva-k-verejne-diskuzi-pripominkovani-vecneho-zameru-novely-zakona-komore/

On-line formulář k připomínkování


Seminář pro studenty 5. a 6. ročníků: Vstup do veterinární profese

16. května 2017 od 13.00 hod v hotelu Continental v Brně

https://www.vetkom.cz/akce/vstup-veterinarni-profese/

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. Oznamuje výskyt nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka za období prosinec 2020.

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 06.01.2021

Přítomni: (MVDr.) Borkovec, Šimaliaková, Vítek
Hosté:  Mgr. Zbyněk Láník

Zápis č. 12/2020 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 17.12.2020

Přítomni: (MVDr.) Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Jana Fialová

Omluven: MVDr. Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Právní stanovisko ke konání Sněmu dne 9.1.2020 při zohlednění současných epidemiologických opatření

Vážená paní doktorko,

na základě Vašeho požadavku poskytujeme právní stanovisko k možnosti konání sněmu dne 9.1.2021 při zohlednění aktuálně účinných epidemiologických opatření.

Tisková zpráva SVS – BREXIT od Nového roku výrazně dopadne také na obchodování s veterinárním zbožím

Státní veterinární správa (SVS) si dovoluje upozornit české podnikatele, kteří vyvážejí zboží veterinární povahy do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, či naopak takové produkty z britských ostrovů dovážejí, že od 1. ledna 2021 dochází i v této oblasti k zásadním změnám

Aby bylo přikrmování dobrým skutkem

Aby bylo přikrmování dobrým skutkem

Pro 29, 2020

Asi si každý vzpomene na baladu Jaromíra Erbena, Štědrý den… reflektující vánoční tradici, podle které mají i zvířata ochutnat ze stolu hospodáře.

Jak covid-19 vyrábí z veterinárních lékařů nepoznané celebrity

Většina smrtelníků mimo obor je nezná. Přesto jsou tito lidé celebritami a významně pomáhají v boji s koronavirovou pandemií. Nikoli lokálně, nýbrž globálně. A všichni jsou to veterinárními lékaři.

Paušální daň v novele daňového balíčku pro rok 2021

Rok 2021 přináší mnoho změn a my se v dnešním tématu budeme věnovat paušální dani a obecně si připomeneme změny pro rok 2021 v rámci daňového balíčku:

Zhodnocení roku – rozhovor prezidentky KVL ČR MVDr. Radky Vaňousové s Martinem Sedláčkem na TV Zemědělec

https://kdeco.vetkom.cz/2020-12-23-Diskuse_201214_Sedlacek_Vanousova.mp4

Informace ohledně konání sněmu České stomatologické komory

Dobrý den paní doktorko, dle Vaší žádosti jsem se spojil s právním zástupcem České stomatologické komory za účelem ověření okolností […]