Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Bor u Skutče, Č. j. SVS/2022/096865-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Bor u Skutče, Č. j. SVS/2022/096343-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Sběr dat o používání antimikrobik – důležité sdělení ÚSKVBL

Vážená paní prezidentko,

s blížícím se termínem povinného sběru údajů o používání antimikrobních léčivých přípravků ve veterinární medicíně je třeba zahájit konkrétní kroky k realizaci systému.

Tisková zpráva SVS – Vysoké teploty mohou způsobit problémy hospodářským i zájmovým zvířatům

Současné vysoké teploty mohou negativně ovlivnit pohodu a zdraví zvířat, proto Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje chovatele, aby dodržovali důležité zásady.

Centrální evidence psů v novele veterinárního zákona

Poslanecká sněmovna nyní v červenci schválila novelu veterinárního zákona, která řeší – mimo jiné – otázku povinné registrace psů v centrální evidenci.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Podměstí, Č. j. SVS/2022/091044-E

Krajská veterinární správaStátní veterinární správypro Pardubický krajHusova 1747, 530 03 Pardubice Č. j. SVS/2022/090644-E ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární […]

Zápis z jednání Ekonomické komise KVL ČR 30.06.2022

Přítomni (bez titulů): Janíková Iveta, Pryszczová Andrea

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová Petra

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Bor u Skutče, Č. j. SVS/2022/090644-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Zápis č. 2 z jednání Volební komise KVL ČR 07.07.2022

Přítomni:  (MVDr.) Dobeš, Kovaříková, Nejedlíková, Strýčková, Šturala

Omluven:   –

Hosté:  –

Zápis č. 4 z jednání Představenstva KVL ČR 23.06.2022

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Zelinka

Omluveni:  (MVDr.) Talafous Zemanová

Neomluveni:  (MVDr.) Šterc

Hosté: (MVDr.) Fialová (RK), Vencl (ČR)