Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Aktuálně

Anketa pro členy KVL: Srovnání cen veterinárních úkonů

http://anketa.vetkom.cz/


Výzva k veřejné diskuzi a připomínkování věcného záměru novely Zákona o Komoře

https://www.vetkom.cz/vyzva-k-verejne-diskuzi-pripominkovani-vecneho-zameru-novely-zakona-komore/

On-line formulář k připomínkování


Seminář pro studenty 5. a 6. ročníků: Vstup do veterinární profese

16. května 2017 od 13.00 hod v hotelu Continental v Brně

https://www.vetkom.cz/akce/vstup-veterinarni-profese/

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – herpesviróza kapra Koi – Bohumileč a Újezd u Sezemic, Č. j. SVS/2020/118846-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace k nouzovému stavu a mimořádným opatřením k 12.10.2020

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – herpesviróza kapra Koi – Sopřeč, Č. j. SVS/2020/117956-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Zákaz všem veterinárním lékařům předepisovat humánní léčivý přípravek PLAQUENIL

Upozornění mediální komise

WHO – What we know about COVID-19 vaccine development

EPI-WIN_COVID_Update_37_07_October_2020-Vaccine_Development.pdf EPI-WIN_COVID_Update_37_07_October_2020-Vaccine_Development.pptx

Tisková zpráva SVS – Riziko ptačí chřipky zvyšuje podzimní migrace stěhovavých ptáků

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v podzimních měsících každoročně výrazně roste riziko šíření aviární influenzy (AI) neboli ptačí chřipky. Růst rizika souvisí s podzimní migraci volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují přirozený rezervoár virů ptačí chřipky a mohou být zdrojem nákazy pro chovy drůbeže. V současnosti se objevila nová ohniska ptačí chřipky v Rusku a Kazachstánu, odkud se v minulosti nákaza šířila dále do Evropy.

Tisková zpráva SVS – Do databáze ztracených psů zatím lidé vložili údaje o téměř 500 psech

Do databáze ztracených a nalezených psů vložili lidé od konce února, kdy ji na svých internetových stránkách Státní veterinární správa (SVS) spustila, údaje o téměř 500 psech. Databázi častěji využívají nálezci, než majitelé ztracených psů, vyplývá z dosavadní statistických údajů vztahujících se k aplikaci. Nejčastěji údaje do databáze vkládají městští policisté a útulky pro opuštěná zvířata z některých zejména větších měst.

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. Oznamuje výskyt nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka za období září 2020

ZPRÁVA PREZIDENTKY A VICEPREZIDENTA PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

Vážení kolegové a kolegyně,

To, co v letošním roce nejvíce ovlivnilo naše životy a naši práci byla a stále ještě je pandemie covid-19. Vyhlášení nouzového stavu a celostátní karantény je situace, kterou nikdo z nás nepamatuje a nemohl na ni být dostatečně připraven. V prvé řadě bylo nutné zabezpečit dostatečný a rychlý přísun informací pro veterináře – speciální sekce na stránkách Komory, dále zajištění ochranných pomůcek a také zajištění medializace práce veterinářů ve ztížených podmínkách.

VYROČNÍ ZPRÁVA EKONOMICKÉ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

Vážené kolegyně a kolegové,

ekonomická komise v uplynulém období pracovala ve složení MVDr. Anna Šimaliaková, Ondřej Rychlík, Jan Šterc, Martin Zelinka a Michal Vítek. Hlavní náplní činnosti EK bylo jako vždy posuzování žádostí o podporu sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, především pro členy KVL ČR, žádostí OS KVL ČR, kontrola využívání sociálního fondu, dozor nad čerpáním rozpočtu, a hlavně příprava rozpočtu na následující rok.