Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Aktuálně

Anketa pro členy KVL: Srovnání cen veterinárních úkonů

http://anketa.vetkom.cz/


Výzva k veřejné diskuzi a připomínkování věcného záměru novely Zákona o Komoře

https://www.vetkom.cz/vyzva-k-verejne-diskuzi-pripominkovani-vecneho-zameru-novely-zakona-komore/

On-line formulář k připomínkování


Seminář pro studenty 5. a 6. ročníků: Vstup do veterinární profese

16. května 2017 od 13.00 hod v hotelu Continental v Brně

https://www.vetkom.cz/akce/vstup-veterinarni-profese/

Zápis z jednání PV s FVE 02.04.2021

Přítomní za KVL ČR: Jan Bernardy, Monika Talafous Zemanová, Eva Šuláková, Anna Šimaliaková, Petra Šinová, Martin Grym, Andrea Pryszcová

Přítomní za FVE: Francesco Proscia, Stanislav Winiarczyk, Nancy deBryine, Ren vanDobbendurgh

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Vážená paní, vážený pane,

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. Oznamuje výskyt nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka za období květen 2021.

Jak je to s homosexualitou u zvířat?

Nedávno proběhla mezi českými poslanci a poslankyněmi vzrušená debata týkající se novely občanského zákoníku a s ní související uzákonění sňatků osob stejného pohlaví.

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy – Pojištění studentů VETUNI

Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Tisková zpráva SVS – USA kladně ohodnotila veterinární dozor v ČR u domácích prasat

Inspekční služba pro zdraví zvířat a rostlin (Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS), která spadá pod ministerstvo zemědělství USA, aktuálně zveřejnila na svém webu finální zprávu hodnotící nákazové statusy ČR u domácích prasat.

Zápis č. 9 z jednání Představenstva KVL ČR 10.05.2021

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Musil, Müllerová, Návojová Horáčková, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka
Omluveni: (MVDr.) Pokorný

Neomluveni: Pryszczová, Šterc

Hosté: (MVDr.) Grymová (RK), Vencl (ČR)

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 14.04.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy Jan, Kalová Lucie, Musil Jan, Pryszczová Andrea, Grym Martin

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová Petra,

Tisková zpráva SVS – SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti zdraví zvířat za rok 2020

České republice se v roce 2020 podařilo udržet všechny v minulosti získané nákazové statusy, navíc nově získat status země prosté infekční bovinní rinotracheitidy (IBR).

Zápis z jednání XXIX. sněmu KVL ČR 27.02.2021

který se konal dne 27.2.2021 na BVV Brno

Zápis č. 6 ze zasedání Čestné rady KVL ČR z 24.04.2021

Přítomni: (MVDr.) Andreas, Frank, Hlavová, Hošek, Kudla, Piskovská, Vencl, Vokřálová

Omluven:   MVDr. Mazoch

Hosté:   MVDr. Grymová (RK KVL)