Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Aktuálně

Anketa pro členy KVL: Srovnání cen veterinárních úkonů

http://anketa.vetkom.cz/


Výzva k veřejné diskuzi a připomínkování věcného záměru novely Zákona o Komoře

https://www.vetkom.cz/vyzva-k-verejne-diskuzi-pripominkovani-vecneho-zameru-novely-zakona-komore/

On-line formulář k připomínkování


Seminář pro studenty 5. a 6. ročníků: Vstup do veterinární profese

16. května 2017 od 13.00 hod v hotelu Continental v Brně

https://www.vetkom.cz/akce/vstup-veterinarni-profese/

Tisková zpráva SVS – SVS nařídila stáhnout z trhu maso z divočáka kvůli vysokému obsahu olova

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu maso z divokých prasat obsahující vysoké množství olova.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – infekční rinotracheitida skotu – Sázava u Lanškrouna, Č. j. SVS/2021/108564-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace o účasti členů PV na dosavadních jednáních PV

Informace o účasti členů PV na dosavadních jednáních PV

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – infekční rinotracheitida skotu – Sázava u Lanškrouna, Č. j. SVS/2021/105096-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Petice za zachování antibiotik ve veterinárním sektoru

Vážená kolegyně, vážený kolego

obracím se na Vás jako prezidentka Komory veterinárních lékařů s prosbou o zvážení podpisu této petice.

Březový cukr: nebezpečný kuchyňský zabiják

Březový cukr – neboli xylitol – je přírodní sladidlo a často používaná náhrada běžného cukru, kterou lze najít v bobulovém ovoci, švestkách, kukuřici, ovesných vločkách, houbách, salátu, atd.

Zápis č. 5 z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 26.08.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Pokorný, Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Chloupek (VETUNI), Šinová

Zápis č. 5 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 16.08.2021

Přítomni (bez titulů): Janíková, Pryszczová, Šimaliaková

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová

Zápis z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 23.07.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Pokorný

Omluveni (bez titulů): Zelinka

Hosté (bez titulů): Chloupek

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 17.08.2021

Přítomni (bez titulů): Janíková, Horáková, Talafous Zemanová, Návojová Horáčková, Šimaliaková, Šuláková

Omluveni (bez titulů): Müllerová

Hosté (bez titulů): Šinová