Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Aktuálně

Anketa pro členy KVL: Srovnání cen veterinárních úkonů

http://anketa.vetkom.cz/


Výzva k veřejné diskuzi a připomínkování věcného záměru novely Zákona o Komoře

https://www.vetkom.cz/vyzva-k-verejne-diskuzi-pripominkovani-vecneho-zameru-novely-zakona-komore/

On-line formulář k připomínkování


Seminář pro studenty 5. a 6. ročníků: Vstup do veterinární profese

16. května 2017 od 13.00 hod v hotelu Continental v Brně

https://www.vetkom.cz/akce/vstup-veterinarni-profese/

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – herpesviróza Koi – území kraje hlavního města Prahy, Č. j. SVS/2019/134432-A

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jenom „MěVS v Praze SVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Pozměňovací návrhy k návrhům na doplnění či úpravu řádů KVL – MVDr. Lubomír Hošek

Pozměňovací návrhy k návrhům na doplnění či úpravu řádů  KVL, které se chytají být předloženy na 28. sněmu KVL  v roce 2019 (Mikulov)

Pozvánka na vzpomínkové setkání – Veterina nezapomene

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

veterina nás baví, a tak si klademe otázku, jak to tenkrát v tom „osmdesátém devátém“ vlastně bylo.

Informace pro veterinární lékaře, kteří nemají schválení SVS pro vybrané činnosti

Nově mají tito veterinární lékaři zpřístupněn registr petpasů pro zadávání čipovaných zvířat bez petpasu.

Informace SVS – Informace související s označováním zvířat v zájmovém chovu mikročipy, č.j. SVS/2019/132620-G ze dne 01.11.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obdrželi jsme informace o závažném zjištění souvisejícím s označováním zvířat v zájmovém chovu mikročipy.

Zápis č. 10 ze zasedání Čestné rady KVL ČR 12.10.2019

Přítomni:  (MVDr.) Andreas, Frank, Frkal, Mazoch, Picmausová, Piskovská, Vencl, Vokřálová
Omluven: MVDr. Hošek, Picmausová
Hosté:  MVDr. Zajíc, Štrosová (RK KVL)

Podzimní bleší happening

Podzim má v nemocnosti společenských zvířat svá specifika. Kromě psincového kašle – tedy jakési psí chřipky, která se začíná objevovat především na podzim, si v tomto ročním období přijdou na své i blechy.

Zápis č. 10/2019 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 10.10.2019

Přítomni:  (MVDr.) Milan Bittner (od 12:00), Josef Zajíc, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová, Jana Fialová

Omluven:  MVDr. Jan Žabka

Hosté:   MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé), Mgr. Zbyněk Láník (AK Láník)

Upozornění Legislativní komise KVL ČR – hlášení na KVS

Legislativní komise upozorňuje všechny kolegy, že podle § 61 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči je soukromý veterinární lékař povinen uvědomit neprodleně krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo podezření z týrání zvířete, jakož i o jiných skutečnostech důležitých z hlediska veterinární péče a veřejného zájmu na plnění jejích úkolů.

Ze skutečného citu pramení respekt ke zvířatům

Ze skutečného citu pramení respekt ke zvířatům

Říj 23, 2019

Skutečný cit ke zvířatům znamená, mít k nim respekt. A z toho vyplývá nutnost nastudovat si, co zvířata k dobrému žití, tedy welfare, doopravdy potřebují.