Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Zápis č. 2 z jednání Představenstva KVL ČR 19.04.2022

Přítomni:  (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová (od 20.27 hodin), Müllerová (od 19.26 hodin), Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka (od 19.29 hodin)

Omluveni:      –

Neomluveni:  MVDr. Šterc

Hosté:  (MVDr.) Grymová (RK), Mazoch (ČR)

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 18.02.2022

Přítomni (bez titulů): Pryszczová Andrea, Musil Jan, Kalová Lucie, Grym Martin

Omluveni (bez titulů): Bernardy Jan

Hosté (bez titulů): Šinová Petra, Mgr. Vavruša Tomáš (jen na svojí prezentaci)

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 13.02.2022

Přítomni (bez titulů): Pryszczová Andrea, Musil Jan, Bernardy Jan, Grym Martin

Omluveni (bez titulů): Kalová Lucie

Hosté (bez titulů): Šinová Petra, Mgr. Láník

Důležité sdělení ve věci Veterinárních požadavků na zvířata v zájmovém chovu původem z Ukrajiny, ze dne 6.5.2022

Vážení kolegové, jelikož se množila upozornění na situaci zvířat z Ukrajiny, které k nám přicházejí z Polska (na Polsko-Ukrajinských hranicích […]

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 14.04.2022

Přítomni (bez titulů): Janíková, Müllerová, Návojová Horáčková, Šimaliaková, Talafous Zemanová, Horáková

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR a pracovní skupiny pro GA FVE 2023, 28.04.2022

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Šuláková, Talafous Zemanová, Janíková, Pryszcová, Šinová

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů):

Nemoci přenášené klíšťaty

Klíšťata představují pro naše domácí miláčky možný zdroj různých infekčních onemocnění a parazitóz.

Informace SVS – Zasílání vzorků do Státních veterinárních ústavů v rámci dozoru podle nařízení Komise 2019/2035, Č. j. SVS/2022/060417-G

Vážená paní, vážený pane,

Nařízení Komise (EU) 2019/2035 stanovuje požadavky týkající se schvalování líhní, z nichž mají být násadová vejce nebo jednodenní kuřata přemísťována do jiného členského státu a požadavky na schvalování zařízení chovajících drůbež, z nichž má být drůbež určená k jiným účelům než k porážce přemísťována do jiného členského státu.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – vysoce patogenní influenza ptáků – Lipoltice, Č. j. SVS/2022/057872-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Proseč u Skutče, Č. j. SVS/2022/058405-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),