Komora veterinárních lékařů České republiky

Nejnovější příspěvky

Aktuálně

Anketa pro členy KVL: Srovnání cen veterinárních úkonů

http://anketa.vetkom.cz/


Výzva k veřejné diskuzi a připomínkování věcného záměru novely Zákona o Komoře

https://www.vetkom.cz/vyzva-k-verejne-diskuzi-pripominkovani-vecneho-zameru-novely-zakona-komore/

On-line formulář k připomínkování


Seminář pro studenty 5. a 6. ročníků: Vstup do veterinární profese

16. května 2017 od 13.00 hod v hotelu Continental v Brně

https://www.vetkom.cz/akce/vstup-veterinarni-profese/

Tisková zpráva SVS – Kvůli rychlému šíření AMP v Rumunsku zavádí SVS ochranná opatření

Státní veterinární správa (SVS) získala informace z Rumunska o šíření nákazy afrického moru prasat (AMP) v domácích chovech především v regionu Tulcea na východě Rumunska.

Úžeh a úpal opět útočí

Horké letní počasí s sebou přináší zvýšené nebezpečí úžehu a úpalu nejen u lidí, ale i u zvířat, především u psů. Jen krátké osvěžení těchto pojmů: úžeh je přehřátí organismu, které vzniká delším pobytem na přímém slunci (třeba na pláži);

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Hoděšovice, Č. j. SVS/2018/058860-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – Informace k výskytu moru malých přežvýkavců v Bulharsku

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na dopis č. j.: SVS/2018/077749-G s informací o prvním výskytu moru malých přežvýkavců v Bulharsku (příloha 1) si Vám dovoluji sdělit, že Bulharsko informovalo o dalším případu výskytu této nákazy na svém území.

Zápis č. 3 z jednání Volební komise KVL ČR 28.06.2018

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Dobeš, Raška , Umlášek, Vondráčková

Omluveni:

Zápis č. 6/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 24.05.2018

Přítomni:  (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé)

Informace SVS – Informace o změně legislativy EU v oblasti neobchodních přesunů zvířat v zájmovém chovu

Vážený pane presidente,
chtěli bychom Vás informovat o nově přijatých nařízeních Komise EU. Dne 1. července 2018 vejdou v účinnost dvě nařízení:

Informace SVS – Informace k výskytu moru malých přežvýkavců v Bulharsku

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o výskytu moru malých přežvýkavců v Bulharsku.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 19.06.2018

Přítomni: MVDr. Grym, MVDr. Horáčková, MVDr. Rejnek, MVDr. Vaňousová
Hosté: –
Omluven: MVDr. Holý

Tisková zpráva SVS – Přesně před rokem vypukla na Zlínsku nákaza afrického moru prasat

Dnes je to přesně jeden rok od potvrzení historicky prvního výskytu afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých v ČR.

Komora veterinárních lékařů České republiky