Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Informace SVS – Nové veterinární požadavky na drůbež a násadová vejce určená k obchodování – upřesnění

.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2010

.

Rozvaha ke dni 31.12.2010

.

Tisková zpráva SVS – Prší a prší

.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2010

.

Zápis z jednání MEDIÁLNÍ komise KVL ČR 14.06.2011

.

Zápis z jednání MEDIÁLNÍ komise KVL ČR 14.07.2011

.

Agresivní pták útočí v Michiganu na chodce

.

Veterinář zachránil orla dýcháním z úst do zobáku

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 14.07.2011

.