Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Zápis ze zasedání ČESTNÉ RADY KVL ČR 25.09.2010

.

Pozvánka na podzimní seminář CPVS – Milovy, hotel Devět skal

.

Zápis z jednání XIX. sněmu KVL ČR – 15.05.2010

.

Zápis z jednání VOLEBNÍ komise KVL ČR 15.09.2010

.

Stanovení genetického profilu ovcí (parentita) – změna monitoringu

.

Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu podzimního putovního semináře 25.08.2010

.

Kontrola účinnosti dezinfekce

.

Zápis z jednání LEGISLATIVNÍ komise KVL ČR 18.08.2010

.

Zápis ze zasedání ČESTNÉ RADY KVL ČR 21.08.2010

.

Informace o novém rozhodnutí Komise k Aujeszkyho chorobě u prasat

.