Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Zápis z jednání XVII. sněmu KVL ČR – 11.10.2008

.

Tisková informace – Nová hrozba v podobě MRSA

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 05.01.2009

.

Odborno – spoločensko – športové podujatie Dolný Kubín

.

Zápis ze zasedání ČESTNÉ RADY KVL ČR 20.12.2008

.

Zápis z jednání REDAKČNÍ rady KVL ČR 10.12.2008

.

Informace ze schůzky výrobců petpasů 11. 12. 2008

.

Pozvánka – jednání představenstva KVL ČR 28.01.2009

.

Dotaz k ustanovení profesního řádu s diskuzí

.

Zápis ze zasedání PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR 26.11.2008

.