Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Zápis z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 21.03.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Pokorný, Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů):

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 19.03.2021

Zápis z jednání ZK s WVA

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 30.03.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy Jan, Kalová Lucie, Musil Jan, Pryszczová Andrea, Grym Martin

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová Petra, Pokorný Jan

Zápis č. 3 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 31.03.2021

Přítomni (bez titulů): Janíková, Pryszczová, Šimaliaková

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová

Zápis č. 2 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 23.03.2021

Přítomni (bez titulů): Janíková, Pryszczová, Šimaliaková

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Grymová od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Vítek od 14:00 do 15:30

Jelínková přítomna k dotazům po celou dobu jednání.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 25.03.2021

Přítomni (bez titulů): Janíková, Horáková, Müllerová, Talafous Zemanová, Návojová Horáčková, Grym

Omluveni (bez titulů): Zelinka

Hosté (bez titulů): Šinová, Vavruša

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – salmonelóza drůbeže – Svinčany, Č. j. SVS/2021/047243-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Zápis č. 5 ze zasedání Čestné rady KVL ČR z 10.04.2021

Přítomni:   (MVDr.) Andreas, Frank, Hlavová, Hošek, Kudla, Piskovská, Vencl, Vokřálová

Omluven:   MVDr. Mazoch

Hosté:  MVDr. Zajíc (RK KVL)

Tisková zpráva SVS – Dodržování pravidel biologické bezpečnosti je klíčové při prevenci i likvidaci nákazy

Státní veterinární správa (SVS) i Komora veterinárních lékařů (KVL) se shodují v důležitosti dodržování biologické bezpečnosti jako nejdůležitějšího nástroje při prevenci před nebezpečnými nákazami v chovech.

Záznam rozhovoru s prezidentkou Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Petrou Šinovou.

Dne 10.04.2021 v 18:30 proběhlo interview na ČT 24 s prezidentkou Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Petrou Šinovou. Záznam rozhovoru […]