Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Zápis č. 8/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 12.08.2021

Přítomni: (MVDr.) Veronika Grymová, Jan Žabka, Josef Zajíc, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová

Omluveni:  (MVDr.) Diana Frenclová, Marie Vranková

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada – na bod 4 – Různé)

Zápis č. 7/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 13.07.2021

Přítomni: (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Jan Žabka, Diana Frenclová, Josef Zajíc, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada – na bod 4 – Různé)

Zápis č. 12 z jednání Představenstva KVL ČR 05.09.2021

Přítomni:   (MVDr.) Bernardy, Grym, Janíková, Kalová, Müllerová, Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni:   (MVDr.) Horáková, Šterc

Hosté:  (MVDr.) Grymová (RK), Mazoch (ČR)

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 17.08.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy Jan, Kalová Lucie, Grym Martin, distančně přítomni: Musil Jan, Pryszczová Andrea

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová Petra

Zápis č. 11 ze zasedání Čestné rady KVL ČR z 11.09.2021

Přítomni: (MVDr.) Andreas, Frank, Hlavová, Kudla, Mazoch, Piskovská, Vencl, Vokřálová

Omluven:  MVDr. Hošek

Hosté:  MVDr. Stránská (RK KVL)

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – infekční rinotracheitida skotu – Třebařov, Č. j. SVS/2021/111567-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – infekční rinotracheitida skotu – Třebařov, Č. j. SVS/2021/111399-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Zápis z jednání ve Věci Veterinární ples s.r.o. ze dne 10.09.2021

(za účelem předání dokladů novém statutárnímu zástupci společnosti Veterinární ples s. r. o.)

Jednání se konalo v sídle KVL ČR, Novoměstská 1965/2; 621 00 Brno.

Tisková zpráva SVS – SVS nařídila stáhnout z trhu maso z divočáka kvůli vysokému obsahu olova

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu maso z divokých prasat obsahující vysoké množství olova.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – infekční rinotracheitida skotu – Sázava u Lanškrouna, Č. j. SVS/2021/108564-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),