Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Upozornění Revizní komise KVL ČR pro budoucí chovatele zvířat

Veterinární lékaři stále setkávají se zklamanými chovateli, kteří si nedávno koupili štěně, a vzápětí zjistili, že je štěně nemocné nebo jinak postižené.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – tularémie zajíců – Praha-Ruzyně, Č. j. SVS/2020/125690-A

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů nařizuje v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 a 2 veterinárního zákona tato

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. Oznamuje výskyt nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka za období říjen 2020.

Sdělení prezidentky KVL ČR ze dne 02.11.2020 k nouzovému stavu

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

na základě usnesení vlády ze dne 30.10.2020 se aktuální opatření  v  souvislosti s nouzovým stavem prodlužují do 20.11.2020.

I psi mají své „spalničky“

V současné době se každý z nás chtě nechtě vzdělává v oblasti epidemiologie. Nauka o infekčních chorobách zvířat se nazývá epizootologie. Díky velmi rozšířenému a pravidelnému očkování psů čeští chovatelé už zapomněli na nemoci, které se zde ale třeba před třiceti lety běžně vyskytovaly.

Nabídka rychlotestů protilátek SARS-CoV-2

Vážení kolegové,

rádi bychom Vám nabídli rychlotesty protilátek SARS-CoV-2, kterými můžete otestovat své zaměstnance, rodinné příslušníky aj.

Veterinární lékaři bez omezení!

Veterinární lékaři bez omezení!

Říj 27, 2020

 „Dobrý den! Můžu se zastavit s pejskem? Funguje paní doktorka nebo pan doktor?“…. S podobnými telefonními dotazy se v těchto dnech setkávají ve veterinárních ordinacích každou chvíli. Sestry i veterináři odpovídají: „Samozřejmě, fungujeme, omezení se nás zatím netýká!“

Informace k aktuálním vládním opatřením (od 28.10.2020)

Na základě usnesení Vlády ze dne 26.10.2020 č. 1102, kterým se zakazuje volný pohyb osob od 28.10.2020  do 3.11.2020 v době od 21:00-04:59 se pro výkon veterinární činnosti a cesty do zařízení veterinární péče vztahuje výjimka.

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 13.10.2020

Přítomni: (MVDr.) Návojová Horáčková, Vaňousová, Zelinka

Upozornění USKVBL distributorům a odběratelům veterinárních léčivých přípravků – Bonharen Intravenous

Dne 12.10.2020 byla pod č.j. USKVBL/11848/2020/POD doručena Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv informace o podezření na výskyt padělku veterinárního léčivého přípravku nalezeného na ruském trhu.