Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 27.06.2022

Přítomni (bez titulů): Janíková, Müllerová, Návojová Horáčková, Talafous Zemanová, Šuláková, Horáková, Musil

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová, Pryszczová

Zápis z jednání zástupců veterinárních asociací se zástupci Komory veterinárních lékařů ČR dne 21. 6. 2022

Přítomni:

Za KVL ČR: MVDr. Petra Šinová (prezidentka KVL ČR), MVDr. Lucie Kalová (předsedkyně vzdělávací komise)

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 03.08.2022

ZÁPIS z jednání MEDIÁLNÍ KOMISE Datum konání: 3. 8. 2022 Místo jednání: On Line Google Meet Jednání zahájeno: 20:00 hod.    […]

Zápis č. 7/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 21.07.2022

Přítomni: (MVDr.) Jana Fialová (do 13:30), Marie Vranková, Diana Frenclová, Veronika Grymová,  Martina Halbichová Vítová, Jan Žabka

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Dolní Újezd u Litomyšle, Č. j. SVS/2022/099458-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – Informace o aktuální situaci při obchodování se skotem vzhledem k nákaze bovinní virové diarrhoey (BVD)

Vážená paní prezidentko,

dovoluji si Vás informovat o aktuální situaci při obchodování se skotem v rámci Evropské unie vzhledem k nákaze bovinní virové diarrhoey (BVD).

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Proseč, Č. j. SVS/2022/099114-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Bor u Skutče, Č. j. SVS/2022/099065-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Zápis č. 7 ze zasedání Čestné rady KVL ČR z 23.07.2022

Přítomni: (MVDr.) Andreas, Frank, Hlavová, Mazoch, Piskovská, Vokřálová

Omluven:  (MVDr.) Hošek, Kudla, Vencl

Hosté:  MVDr. Grymová (RK KVL)

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Bor u Skutče, Č. j. SVS/2022/097080-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),