Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Tisková zpráva SVS – Druhé ohnisko ptačí chřipky se objevilo v malochovu na Benešovsku

V České republice bylo potvrzeno druhé letošní ohnisko aviární influenzy neboli ptačí chřipky v chovu drůbeže.

Zápis č. 1/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 19.01.2021

Přítomni:  (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Jana Fialová,  Josef Zajíc (od 12:00)

Omluven: MVDr. Milan Bittner

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Hominid na hominida a zpět

Veterinární lékaři se vždy snažili propagovat myšlenku „jednoho zdraví“ (v angličtině známější termín „One Health“). Tento postoj je založen na zkušenosti, že bakterie, viry či plísně se mohou přenášet ze zvířat na člověka naopak.

Tisková zpráva SVS – Přes pandemii COVID-19 zůstal veterinární dozor na srovnatelné úrovni

Tak jako fungování všech jiných organizací v ČR a zahraničí i činnost Státní veterinární správy (SVS) výrazně v loňském roce ovlivnila celosvětová pandemie COVID-19

Zápis č. 2 z jednání Představenstva KVL ČR 21.01.2021

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Borkovec, Daniel, Grym, Rejnek, Snášil, Sviták Novozámská, Šimaliaková, Šinová, Vaňousová, Vítek, Zelinka

Omluveni: (MVDr.) Chvátal, Návojová Horáčková, Šterc,

Hosté: (MVDr.) Mazoch (ČR) Vranková (RK) Hrabal (VoK)
Vondráčková (VoK)

Tisková zpráva SVS – Ptačí chřipka je potvrzena v dalších dvou lokalitách, SVS přijímá veterinární opatření v celé ČR

Vzhledem k novým případům ptačí chřipky u volně žijících vodních ptáků v různých lokalitách jižních Čech, rozhodla dnes Státní veterinární správa (SVS) o vyhlášení mimořádných veterinárních opatření s celorepublikovou působností.

Informace SVS – Výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o výskytu vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) subtypu H5N8 u drůbeže na území České republiky.

Tisková zpráva SVS – Jaké hlavní změny přináší novela zákona na ochranu zvířat pro chovatele hospodářských zvířat, šelem či lidoopů?

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která vstoupí v účinnost od 1. února 2021 (některá ustanovení však později) obsahuje také celou řadu bodů s dopadem na chovatele hospodářských zvířat.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 19.01.2021

Přítomni:    MVDr. Rejnek, MVDr. Grym

Hosté:   MVDr. Vaňousová

Daňový balíček 2021

Novinky v rámci hmotného majetku se zpětnou aplikací v daňovém přiznání roku 2020