Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Tisková zpráva SVS – Zveřejnění Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022

Státní veterinární správa (SVS) a ministerstvo zemědělství zveřejnily Metodiku kontroly zdraví zvířat nařízené vakcinace pro rok 2022.

Tisková zpráva SVS – SVS odhalila nelegální prodej rybích produktů na sociálních sítích

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) odhalili nelegální distribuci rybích výrobků na území Prahy a dalších krajů.

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 09.12.2021

Přítomni: (MVDr.) Müllerová, Musil, Pryszczová

Hosté:  –

Digitalizace veterinární činnosti v roce 2022

S nástupem roku 2022 vchází v platnost povinnost vyplňovat elektronické žádanky ke vzorkům odebraným v rámci metodiky kontroly zdraví u hospodářských zvířat a koní.

Centrální evidence psů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

protože se blíží konec roku 2021, je potřeba si připomenout zásadní změny, které nás čekají s nástupem roku 2022.

Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k prodeji ryb v živém stavu

Ústřední komisi pro ochranu zvířat (dále jen „ÚKOZ“) zřizuje podle § 21 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), ministr zemědělství jako svůj odborný poradní orgán na úseku ochrany zvířat, a to k plnění úkolů uvedených v § 20 odst. 1 tohoto zákona.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 26.11.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy Jan, Kalová Lucie (distančně), Musil Jan, Pryszczová Andrea, Grym Martin

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová Petra,

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 24.11.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy Jan, Kalová Lucie (distančně), Musil Jan, Pryszczová Andrea, Grym Martin

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová Petra, Mgr. Zbyněk Láník, Mgr. Martin Hasák

Tisková zpráva SVS – Důležité upozornění pro české firmy vyvážející potraviny živočišného původu a vedlejší živočišné produkty do Velké Británie

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že britští dovozci potravin a vedlejších živočišných produktů budou mít od 1. 1. 2022 novou povinnost, která sekundárně dopadne také na české vývozce.

Informace SVS – Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022

Vážená paní, vážený pane,

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022 (dále jen „Metodika 2022“) byla dne 23. 11. 2021 Ministerstvem zemědělství schválena a dne 6. 12. 2021 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce Ministerstva zemědělství.