Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Charitativní koncert pro Ukrajinu 22.04.2022 je rušen s náhradou

Vážení kolegové a přátelé, je nám ctí podílet se na této zajímavé a důležité akci.

Zápis č. 3 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 28.03.2022

Přítomni (bez titulů): Pryszczová, Šimaliaková

Omluveni (beztitulů): Janíková

Hosté (bez titulů): Jelínková, Šinová, Kašpar

Jarní měsíce a život včelstva

Jarními měsíci, mezi které patří duben s aprílovými výkyvy počasí je vnímán co do činnosti včelaře i včelstva jako velmi náročný měsíc.

Informace SVS – Nařízení Státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření – vysoce patogenní aviární influenza – kraj hlavního města Prahy

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 25.03.2022

Přítomni: (bez titulů): Janíková, Müllerová, Návojová Horáčková, Šimaliaková, Talafous Zemanová, Horáková

Omluveni: (bez titulů):

Hosté: (bez titulů):

Tisková zpráva SVS – Vývoz veterinárního zboží z ČR mimo EU se loni navýšil víc než o pětinu, hlavně v důsledku Brexitu

K významným úkolům Státní veterinární správy (SVS) patří také odbavování zásilek zvířat a živočišných produktů při vývozu do třetích zemí a jednání se zahraničními partnery pro usnadnění vývozu českého veterinárního zboží.

Co na zevní parazity

Snad každý domácí mazlíček měl někdy blechy, klíště nebo nějakého jiného kožního parazita.

Zápis č. 4 ze zasedání Čestné rady KVL ČR z 09.04.2022

Přítomni:  (MVDr.) Andreas, Frank, Hlavová, Kudla, Mazoch, Piskovská, Vencl, Vokřálová

Omluven:   –

Neomluven:   MVDr. Hošek

Hosté:   –

Zpráva pro Sněm KVL 2022 o porušování předpisů představenstvem a revizní komisí ve věci Stanoviska KVL z 11/08/2021

Borkovec Lubomír

Návrh usnesení XXX. sněmu KVL ČR:

1) Sněm zavazuje představenstvo navýšit Sociální fond vedený dle § 16 Finančního řádu KVL ČR