Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Palác plný prezidentů

  Z činnosti komory

Euro PR

Zástup prezidentů, ale nikoliv na Hradě

 

Na sklonku minulého roku jsem měl příležitost zúčastnit se po boku prezidenta Komory veterinárních lékařů přátelského setkání prezidentů komor s velkým „K“, tedy profesních organizací, zřízených zákonem, ve kterých je členství povinné. Na rozdíl od nejrůznějších „komor“, které jsou pouze zájmovým sdružením příslušníků těch kterých oborů.

Připomínám tuto skutečnost především proto, že z vlastní zkušenosti vím, že pro naprostou většinu sdělovacích prostředků je tento rozdíl dodnes tajemstvím. Přiznávám, že i pro mne přineslo toto setkání mnohá překvapení.

Prvním překvapením bylo samo místo konání. Z podloubí tohoto paláce, stojícího na nároží Národní a Mikulandské ulice, se před 21 lety pokoušely stovky demonstrantů, současného prezidenta KVL Ondřeje Rychlíka nevyjímaje, uniknout před obušky pohotovostního pluku SNB. Tehdy neprodyšně uzavřená vrata dvora tohoto paláce se však dnes pro nás pohostinně otevřela.

cílem některých provedených nebo chystaných legislativních změn je omezení pravomocí

Druhým překvapením pro mě bylo zjištění, že advokátní komora jako jediná přežila totalitu a zůstala neustále vlastníkem tohoto krásného domu. Možná i díky tomu si advokáti své komory více považují a v naprosté většině jsou si vědomi výhod povinného členství. O tom ostatně svědčí i obrazy prezidentů této komory, které zdobí zdi zasedací místnosti. Myslím, že toto vědomí příslušnosti ke stavu je třeba advokátům závidět.

Třetím překvapením byl sám program. Přestože ráz setkání byl především společenský, vyčerpali všichni účastníci i body programu, které se daly zjednodušit jako problémy komunikace se státem. Nebylo jich málo a někteří dokonce vyslovili podezření, že cílem některých provedených nebo chystaných legislativních změn je omezení pravomocí nebo dokonce likvidace komor jako profesních organizací. Prezidentka jedné z komor varovala, že kroky směřované proti těm nejmenším komorám mohou mít dominový efekt, pokud by byly úspěšné.

Problémem je především snaha o prolomení mlčenlivosti. U advokátů je to jasné každému, ale musí nebo nesmí svědčit auditor, daňový poradce nebo třeba veterinář proti svému klientovi ? Nebo je dokonce povinen ohlásit jeho případný trestný čin? Není všchno tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Jistě se k tomu v některém příštím čísle vrátíme.

 

… ne každé setkání prezidentů se odehrává v takovém klidu a míru jako setkání prezidentů komor

 

A posledním překvapením bylo, že zatímco postoje prezidentů všech komor byly téměř identické, pozice prezidenta lékařské komory byla na tomto setkání složitá. Takřka každý z prezidentů se ve svém projevu neopomněl zmínit, že jejich členové nikam neodcházejí, přestože ani v příštím roce od státu nic nepožadují a nic dobrého nečekají. Akce „děkujeme, odcházíme“ zkrátka zůstala otatními naprosto nepochopena.

Celkově příjemný podvečer to ovšem nijak nepoznamenalo.

 
Zdeněk Stehno,
Euro PR