Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pandemie COVID-19: Informace pro majitele zvířat

Zdroj: Americká asociace veterinární medicíny (AVMA)

https://www.avma.org/sites/default/files/2020-03/covid-19-faq-pet-owners.pdf

aktualizováno 24. 3. 2020

Níže naleznete některé otázky, které veterinárním lékařům mohou klást majitelé zvířat na téma onemocnění Covid-19, způsobené virem SARS-CoV-2. Situace se velmi rychle vyvíjí, takže podávané informace budou pravidelně aktualizovány.

Otázka: Ministerstvo zemědělství, rybolovu a životního prostředí Hongkongu (ACFD) oznámilo, že pes, jehož majitel trpěl Covid-19, byl testován na SARS-CoV-2 a jeho testy byly opakovaně „slabě pozitivní“.  Máte o tom víc informací a měl bych se obávat o sebe nebo o své zvíře?

Odpověď: Při prvním vyšetření, které ACFD provedlo u psa (šlo o sedmnáctiletého pomořana) 26. 2., bylo ve vzorcích z nosní a ústní dutiny nalezeno malé množství viru SARS-CoV-2. ACFD testy zopakovalo 28. 2., 2. 3. a 5. 3., a stále se opakoval „slabě pozitivní“ výsledek (dutina nosní a ústní, dutina nosní, dutina nosní). “Slabě pozitivní“ znamená malé množství virové RNA viru SARS-CoV-2 ve vzorcích. Test není schopen odlišit, zda vzorky obsahovaly intaktní virus, který je infekční, nebo pouze fragmenty RNA. V laboratořích AFCD a na Fakultě veřejného zdraví hongkongské univerzity bylo provedeno vyšetření pomocí RT PCR. Druhá jmenovaná je akreditovanou referenční laboratoří WHO pro testování SARS-CoV-2. RT PCR test je citlivý, specifický a nevykazuje zkřížené reakce s jinými koronoviry psího nebo kočičího původu. Testování v obou laboratořích vykázalo týž výsledek. Experti z Fakulty veřejného zdraví hongkongské univerzity, Kolej veterinární medicíny a přírodovědy Hongkongu a Světové organizace pro nákazy zvířat (OIE) jsou přesvědčeny, že přetrvávání stejného výsledku znamená, že pes může být virem slabě infikován. Zatímco oficiální místa prohlásila, že může jít o případ přenosu z člověka na zvíře, zůstává to stále pouze spekulativním závěrem a je v tomto ohledu potřeba další výzkum. Tento pes je jedním ze dvou psů, kteří jsou v současné době karanténováni ve dvou různých místnostech různých zařízení v Hongkongu. U druhého psa jsou všechny testy na tento virus negativní. Psi mají pravidelnou péči a žádný z nich nevykazuje žádné příznaky onemocnění Covid-19. Infektologové a mnoho mezinárodních i tuzemských organizací zabývajících se zdravím zvířat se shodují, že dosud neexistuje žádný důkaz, že domácí zvířata mohou šířit Covid-19 na další živočichy, včetně lidí.

Podle novějších zpráv byl infikovaný pomořanský špic 14. 3. 2020 propuštěn z karantény poté, co byl opakovaně otestován jako negativní, a vrátil se ke své šedesátileté majitelce, jež se mezitím z infekce sama zotavila. Bohužel uhynul dva dny po návratu z karantény a chovatelka nedala souhlas k pitvě. Předpokládá se ale, že jeho smrt s infekcí SARS-CoV-2 nijak nesouvisela, protože šlo o geriatrického pacienta trpícího celou řadou orgánových obtíží.

Mezitím bylo dokončeno sekvenování viru získaného z infikovaného psa. Ukázalo se, že jeho genom je velmi blízký genomu viru získaného od lidí, kteří měli s tímto psem blízký kontakt, což podporuje teorii, že virus se na psa přenesl z infikovaných osob.

19. 3. 2020 publikoval server www.news.gov.hk (odkaz zde: https://www.news.gov.hk/eng/2020/03/) zprávu, že virus SARS-CoV-2 byl 18. 3. 2020 v Hongkongu zjištěn i u německého ovčáka, jehož majitel onemocněl Covid-19. Kříženec žijící ve stejné domácnosti byl negativní, oba psi ale byli umístěni do karantény a jsou opakovaně testováni. Ovčák ani kříženec nevykazují žádné příznaky onemocnění.

Ani tento opakovaný záchyt viru u psa chovatele s Covid-19 stále neznamená, že by infikovaný pes mohl virus přenášet na jiné lidi nebo že by psi mohli sami onemocnět.

13. 3. 2020 IDEXX oznámil, že při validaci svého nového veterinárního testu na virus SARS-CoV-2 vyšetřil tisíce vzorků od psů a koček a nezískal žádný pozitivní výsledek. Vzorky použité pro vývoj a validaci testu byly získány z materiálu zaslaného referenčním laboratořím IDEXX na PCR vyšetření. Tento výsledek považují infektologové sdružení v mnoha národních i mezinárodních lékařských i veterinárních odborných společností za další důkaz podporující předpoklad, že domácí zvířata netrpí onemocněním Covid-19 a nemohou jej dále šířit.

Lidé by se proto kvůli strachu z nákazy neměli v žádném případě svých domácích mazlíčků zbavovat, je to zcela zbytečné a neopodstatněné.

Otázka: Může SARS-CoV-2 infikovat domácí zvířata?

Odpověď: Na to dosud nemáme jednoznačnou odpověď. V současné době neexistuje důkaz, že by domácí zvíře mohlo onemocnět. Odborníci na infekční onemocnění, včetně Centra pro kontrolu a prevenci nemocí USA (Centers for Disease Control and Prevention), OIE a WHO poukazují na to, že neexistuje důkaz, že by psi a kočky mohli být zdrojem infekce SARS-CoV-2 pro lidi. Probíhá několik výzkumných projektů týkajících se této problematiky, a jakmile budeme vědět více, budeme vás informovat. Ovšem protože zvířata mohou na lidi přenášet jiná onemocnění, a lidé mohou přenášet některá onemocnění na zvířata, je stále dobrý nápad si mýt ruce před a po úzkém kontaktu se zvířetem.

Otázka: Pokud jsem onemocněl Covid-19, musím dodržovat nějaká zvláštní opatření, abych onemocnění nešířil, včetně situací, kdy pečuji o své zvíře?

Odpověď: Pokud jste onemocněl Covid-19, musíte se pečlivě snažit, abyste virus nešířili na další lidi. K tomu vám pomohou opatření, která diktuje samotný selský rozum. Zůstaňte doma a než se vydáte k lékaři, domluvte si návštěvu telefonicky. Minimalizujte kontakt s jinými lidmi, včetně udržování odstupu od jiných členů domácnosti, kteří dosud nejsou nemocní; pokud možno používejte jinou koupelnu a toaletu; noste obličejovou roušku, pokud jsou v okolí jiní lidé nebo zvířata, a také si ji nasaďte předtím, než vstoupíte do ordinace vašeho lékaře. Často si myjte ruce, zejména předtím, než se budete dotýkat obličeje, a používejte desinfekci na ruce. Při kašli a kýchání používejte jednorázový kapesník a po použití jej ihned vyhoďte. Při kašli a kýchání použijte k zakrytí úst spíše loket nebo rukáv, a odkloňte se od jiných lidí. Z důvodu předběžné opatrnosti doporučuje AVMA dodržovat ta stejná racionální opatření i při interakci s vašimi domácími zvířaty. Vašemu lékaři a orgánům veřejného zdraví byste měli oznámit, že máte doma zvíře. Ačkoli nebyl hlášen případ zvířete, které by onemocnělo Covid-19, doporučuje se, aby lidé nemocní Covid-19 omezili kontakty se zvířaty, dokud nebude o viru známo více. Proto pokud trpíte Covid-19, požádejte jiného člena domácnosti, aby se o zvíře postaral, včetně venčení, krmení a hry. Pokud máte asistenčního psa nebo se musíte starat o své zvíře sami, noste roušku, nedávejte zvířeti zbytky svého jídla, nemazlete se s ním a neobjímejte ho. Před kontaktem se zvířetem a po něm si umyjte ruce. Nesdílejte s jinými lidmi a se zvířetem stejné nádobí a příbory, lůžkoviny a ručníky. Přestože to zde uvádíme jako rozumná opatření, je důležité si pamatovat, že stále nemáme žádný důkaz o tom, že by domácí zvířata mohla šířit Covid-19 na jiná zvířata nebo lidi.

Otázka: Co bych měl připravit pro své zvíře pro případ, že bych onemocněl Covid-19?

Odpověď: Domluvte se s jiným členem vaší domácnosti, který bude ochoten se o zvíře postarat v případě, že onemocníte Covid-19. Ujistěte se, že máte připraven pohotovostní balíček v podobě zásob krmiva a případně potřebných léčiv na nejméně dva týdny. Obyčejně hovoříme o pohotovostním balíčku v souvislosti s evakuací, ale je dobré mít jej připraven právě i pro případ karantény nebo jiné situace, kdy naopak nebudete moci váš domov opustit.

Přeložila: MVDr. Veronika Grymová