Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pár slov z duše

  Z činnosti komory – Ozvěny ze sněmu

Lubomír Borkovec

Na frymburkském sněmu mě osobně zaujala ubohost způsobu jednání kolegů, reprezentována skupinou okolo kolegyň a kolegů Gryma, Falty, Matušiny, Packové, Špručka…

Mohli samozřejmě kdykoliv před sněmem navrhnout představenstvu, aby pracovalo na jejich návrzích.

Tím, že se snažili využít veřejně zejména pomluv na některé členy představenstva, včetně nepravd např. o tom, že se vlastně členové představenstva KVL ani nevěnují veterinární praxi, však na něco ukázali. Ukázalo se, že si nepotřebují ověřit, zda jsou jejich hypotézy pravdivé. Ukázali, že se obávají, že by patrně neuspěli se svými názory, kdyby se s nimi zavčas seznámila většina členů Komory. Proto se snažili prosadit tak závažné změny až na sněmu, a to i s nerespektováním lhůt pro jejich zveřejnění podle Organizačního a jednacího řádu KVL.

Je teď jen na nás, členech KVL, abychom pokud možno ve většině posoudili a pak rozhodli, kdo z nás na veřejnosti snižuje kredit praktického veterinárního lékaře? Jednejme, zda zavádět povinnou praxi absolventům?

Komora k tomu má ustanoveny pracovní komise. Nikomu z členů Komory nebylo a není bráněno, aby se do nich zapojil.

Doufám, že tento sněm nás probudí, aby o nás v budoucnu třeba opět nerozhodovala menšina, byt‘ disciplinovaně organizovaná.

 
Lubomír Borkovec