Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pasové záludnosti

O potřebě tzv. petpasu, čili dokladu totožnosti zvířete, chovatelé psů, koček a fretek před cestou na dovolenou většinou dobře vědí.

Většina z nich spoléhá na to, že petpas, platné očkování na vzteklinu a záznam o čipování, je dostatečným předpokladem pro úspěšné cestování.

Zopakujme si však nejčastější záludnosti, které mohou dovolenkáře v souvislosti s pasy pro zvířata překvapit:

  1. Pas pro zvíře musí být správně vyplněn. V pasu jsou na straně 2 a 3 stručné vysvětlivky, jak má být pas vypsán. Nespoléhejme se vždy na korektní vyplnění pasu veterinárním lékařem. Důvěřuj, ale prověřuj.
  2. Spousta chovatelů se trápí tím, že v pasu chybí fotografie zvířete – ta je ale nepovinná!
  3. Jedna z nejdůležitějších stran pasu je strana 6 – označení zvířete. Na této straně musí být nálepka s číslem čipu (stačí ale číslo napsané rukou), datum aplikace či odečtení čipu, a místo umístění čipu. Stále platí, že zvíře, které bylo a je čitelně tetované před datem 3. 7. 2011, nemusí být čipované. Pozor – vždy je doporučitelné nechat si před cestou od veterinárního lékaře zkontrolovat funkčnost čipu (některé čipy se časem mohou stát nefunkčními!). Strana 6 musí být přelepena průhlednou fólií.
  4. Pozor na první záznam o očkování proti vzteklině! Od data očkování (resp. jeho prvním záznamu v pase) musí uběhnout lhůta minimálně 21 dní, aby bylo zvíře úředně považované za vakcinované. Tato lhůta platí i v případě, že se dostavíte na přeočkování později, než je v pase zapsáno. I v těchto případech pak platí, že je nutné dodržet po přeočkování 21denní lhůtu (na vytvoření nové imunity), než je možné s tímto pasem a zvířetem vycestovat.
  5. Nálepka vakcíny proti vzteklině by měla být přelepena průsvitnou fólií (stačí i izolepa), popřípadě označení vakcíny může být zapsáno rukou včetně čísla šarže vakcíny.

Opatrnosti není nikdy dost a eliminace všech možných rizik se vždy vyplatí. Nikdy nevíte, na jak přísného úředníka narazíte, a není nic příjemného se z dovolené předčasně vracet kvůli nesprávně vyplněnému petpasu či nefunkčnímu čipu.

Pozor – některé zahraniční kempy vyžadují u pobytu zvířat ještě další dokumentaci, odčervení a očkování. Proto je vždy vhodné si tyto požadavky vyžádat a podrobnosti pak s předstihem konzultovat s veterinárním lékařem.

Přeji šťastnou cestu a bezpečný návrat domů.

Martin Grym