Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pasy – výdělek, nebo noční můra?

  Pro praxi

Halbichová – Vítová

Revizní komise informuje

Možná si řada z vás při přečtení prvního slova názvu článku řekla – proboha, už zase? Ano, téma pasů je, zdá se, poměrně časté, a tak by si člověk myslel, že všechno víme, známe…bohužel ale neděláme! Pokud si slovo pasy zadáte do vyhledávače na stránkách Komory, otevře se více než 100 odkazů. Naleznete tam návod, jak správně pas vyplnit, registrovat, k jakým docházelo změnám, odkazy na danou legislativu, zprávy z činnosti revizní komise, která problematiku pasů řeší čím dál častěji apod. Osobně si myslím, že víc než pět let (2005–2010) shovívavosti a snahy o pouhé „domluvy“ k nápravě špatně vyplněných nebo nezaregistrovaných pasů, je doba dlouhá až dost. Proto nerozumím tomu, proč se řada kolegů cítí dotčena tím, že v současné době revizní komise pasy již řeší a posílá hříšníky před čestnou radu. Ano, není to závažné odborné pochybení. Vždyť se vlastně jedná o pouhou administrativu. Jenže tato je dána právními předpisy. Nebavíme se zde o očkovacím průkazu, ale o petpasu, který je jakousi „občankou“ psa. A uznejte sami, že na úřadě byste těžko dostali občanský průkaz bez vyplněných údajů a bez registrace v systému.

Trvejte prostě na tom, že z Vašich rukou půjde pas kompletně vyplněný

Velmi častým prohřeškem jsou právě prázdné kolonky „majitel zvířete“ a „popis zvířete“. Chápu, že občas není majitel vyplněn na žádost chovatele, který ještě neví, ke komu štěně půjde a slibuje, že jakmile to bude vědět, příslušné údaje na 100 % doplní. Sliby, chyby….to známe jistě všichni. A pro veterináře je to pak ono příslovečné „pro dobrotu na žebrotu“. Trvejte prostě na tom, že z Vašich rukou půjde pas kompletně vyplněný. Chovatel bude uveden jako majitel, protože tím v době, kdy pas vystavujete, vlastně je. A až se štěně prodá, uvede se do pasu majitel nový.

… stačilo by tak málo, a bylo by po problémech

 

Někdy se také objevuje to, že pas je potvrzen razítkem osoby, která nemá od SVS schválení k této činnosti. Ať už se zde jedná o zaměstnance na klinikách s titulem MVDr. nebo o personál středního vzdělání. Zákon jasně říká, že pas smí vystavit pouze pověřený veterinární lékař (soukromý veterinární lékař schválený pro vydávání petpasů). To samozřejmě neznamená, že to musíte dělat vlastní rukou. Pokud na to máte lidi, ať použijí to správné razítko a až budete pas vlastnoručně podepisovat, zároveň ho zkontrolujte, zda je zcela vyplněný a hlavně zaregistrovaný. Pas bez potvrzené registrace v systému, který podle platné vyhlášky vede KVL, jakoby vlastně ani neexistoval. Proto ho v žádném případě majiteli bez potvrzené registrace nevydávejte!

Vydání a registrace pasu je službou placenou a vlastně dobrovolnou. Pokud vás obtěžuje, tak ji prostě nedělejte. Nebo si za ní naúčtujte takovou částku, která vás uspokojí. Ano, máme tržní hospodářství, a tak je fi nanční stránka věci na zvážení každého z nás. Já osobně se domnívám, že peníze obdržené za vyplnění a registraci pasu a za očipování zvířete jsou přinejmenším zajímavé.

V současné době máme tu výhodu, že registraci petpasu máme výhradně ve svých rukou. Proto bychom měli dělat vše pro to, aby to tak zůstalo a abychom o toto výsostné postavení nepřišli. Jistě by si řada chovatelů pasy velice ochotně vystavovala sama, a tím šetřila na každém vrhu štěňat nemalé peníze. Pokud bude tato agenda prováprováděna správně a bez chyb, bude snadnější si ji uhájit. Nedávejme trumfy do rukou těm, kteří by se na pasech také rádi „přiživili“. Ono říkat potom, že komora to zase nezařídila je jednoduché. Ale Komora jsme přece my všichni!!

Nedávejme trumfy do rukou těm, kteří by se na pasech také rádi „přiživili“

Ještě slovem zpět k RK a její činnosti související s petpasy. V několika případech byl „špatný“ pas zaslán od majitele zvířete. Většinou z toho důvodu, že při vycestování z ČR bylo při kontrole pasu na hranicích zjištěno pochybení a majitel byl i se zvířetem poslán zpět. A pokud máte zaplacenou účast na mezinárodní výstavě nebo dovolenou, tak to zkrátka naštve.

Proto se domnívám, že je správné, že již RK nad pasy jen nemávne rukou, nýbrž dotyčné kolegy předá čestné radě. Tam většinou při mírném prohřešku, jako je nezaregistrování v systému, dojde k napomenutí, při opakovaném nebo závažnějším provinění jsou již na místě peněžité tresty.

Na závěr ještě doplnění pro milovníky legislativy. Problematika petpasů je upravena zákonem č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a vyhláškou Ministerstva zemědělství 610/2004 Sb. a doplněna vnitřním předpisem. Revizní komise v období 5/2010– 3/2011 řešila 18 podnětů týkajících se petpasů, za rok 2012 to bylo 16 případů.

 
Halbichová -Vítová