Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Petice pro neveterinární i veterinární veřejnost

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Informace – zprávy – výzvy

PETICE

proti umožnění týrání zvířat a neodpovědnému zacházení s léky pro zvířata

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

k Ministerstvu zemědělství ČR, Úřadu vlády ČR a Poslanecké sněmovně parlamentu ČR

V současné době se projednává novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Některá ustanovení návrhu této novely nelze přijmout pro narušení ochrany spotřebitelů, ochrany zvířat a ochrany životního prostředí.

Proto my níže podepsaní občané nesouhlasíme:

s nahrazováním středoškolského veterinárního vzdělávání krátkým kurzem

Odmítáme, aby bylo chovatelům hospodářských zvířat umožněno provádění bolestivých a krvavých zákroků bez adekvátního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání. Tento záměr považujeme za týrání zvířat

se zaměstnáváním veterinárních lékařů chovateli

Nesouhlasíme s možností zaměstnávání veterinárních lékařů neveterinárními subjekty. Obáváme se zneužívání a nadměrného používání veterinárních léčiv (zejména antibiotik), kdy budou upřednostněny zisky před zdravím lidí i zvířat. Veterinární lékař nemůže plnit nezbytnou a nezávislou roli při ochraně zdraví zvířat a lidí, pokud bude podřízen zaměstnavateli bez vysokoškolského veterinárního vzdělání, jehož primárním cílem je zisk. Ochrana spotřebitelů, ochrana zdraví zvířat i životního prostředí nesmí být kompromitována usilováním o vyšší zisky v zemědělské prvovýrobě.

Petici podává petiční výbor ve složení:

MVDr. Radka Vaňousová, Husova 3143, 390 02 Tábor
Mgr. Jitka Hrudová, Ph.D., Vítkova 197/11, 186 00 Praha 8 – Karlín
Mgr. Eva Hodek, Washingtonova 1760/3, 110 00 Praha 1
MVDr. Ondřej Rychlík, náměstí Jiřího z Lobkovic 2195/1, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

Zastupovat petiční výbor ve styku se státními orgány je podle §3 odst. 3 a §5 odst.1, zák. č. 85/1990 Sb. oprávněna:

MVDr. Radka Vaňousová, Husova 3143, 390 02 Tábor