Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Petice

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Informace – zprávy – výzvy

Vážení kolegové,

na těchto stránkách Zvěrokruhu se nyní setkáváte s textem dvou peticí. První, určenou pro veterinární komunitu – ta má za cíl shromáždit co nejvíce podpisů kolegů, veterinárních lékařů.

Text petice k podpisu veterinárními lékaři a podpisové archy jsou ke stažení na

https://www.vetkom.cz/content/showPage/petice-k-pripravovane-novele-zakona-c-166-1999-sb-838

Podepsané archy laskavě zašlete poštou na adresu člena petičního výboru: MVDr. Jan Nytra, Ukrajinská 1536, 708 00 Ostrava.

A druhou, stručnější, jejímž úkolem je shromáždit nejméně deset tisíc podpisů občanů, osob sympatizujících s našimi snahami, nejen veterinárních lékařů – tak, aby po dosažení potřebného množství podpisů mohla být uplatněna v petičním výboru Poslanecké sněmovny. Pro tuto druhou – plným názvem Petici proti umožnění týrání zvířat a proti umožnění neodpovědného zacházení s léky pro zvířata Vás prosím o oslovení všech Vašich blízkých, zákazníků, sympatizantů s prosbou o její podpis. Pokud by každý ze členů Komory dodal podpisy pouze tří osob, bylo by podpisů i tak dost přes požadovaných deset tisíc. Samozřejmě nelze počítat, že všichni kolegové budou schopni či ochotni vyjít vstříc. Proto, čím více podpisů budeme schopni shromáždit jeden každý z nás, tím lépe.

Text petice k podpisu veřejností a podpisové archy jsou ke stažení na http://petice.vetkom.cz/

Podpisové archy s podpisy prosím zasílejte na

Sekretariát KVL ČR, Novoměstská 2,
621 00 Brno,
k rukám paní Radky Vítkové.

Díky za Vaši pomoc. Pomáháme sobě.

MVDr. Karel Daniel,
prezident KVL ČR