Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Plán rozpočtu na r. 2010 (porovnání s r. 2009)

  Z ČINNOSTI KOMORY
   
Plán 2009
(tis. Kč)
Plán 2010
(tis. Kč)
%
Prezident a
viceprezident
cestovné + NC
290
290
100
mobilní telefon + IT
100
100
100
reprezentace
10
10
100
drobné výdaje
0
0
0
celkem
400
400
100
Představenstvo cestovné + NC
350
350
100
občerstvení
20
20
100
komise mimořádné
10
10
100
mobilní telefony + IT
260
260
100
porada předsedů
40
40
100
celkem
680
680
100
Revizní komise cestovné + NC
270
300
111
občerstvení
10
10
100
expertízy
50
70
140
mobilní telefony + IT
0
20
0
drobné výdaje
0
0
0
celkem
330
400
121
Čestná rada cestovné + NC
190
254
134
občerstvení
10
10
100
mobilní telefony + IT
0
20
0
drobné výdaje
0
1
0
celkem
200
285
143
Ekonomická komise cestovné + NC
60
65
108
drobné výdaje
0
0
0
celkem
60
65
108
Zahraniční komise příspěvky
450
450
129
cestovné tuzemské
60
60
100
cestovné zahraniční
410
410
100
zahraniční návštěvy zde
80
80
100
drobné výdaje
0
0
0
celkem
900
1 000
111
Legislativní komise cestovné + NC
60
60
100
expertízy
0
0
0
přípravné práce
0
0
0
výdaje Ing. Burda
20
20
100
celkem
80
80
100
Vzdělávací komise cestovné + NC
85
85
100
semináře – rezerva
100
100
100
specializace
0
0
0
odměna expert. skup.
15
15
100
drobné výdaje
0
0
0
výnosy semináře
0
0
0
  celkem
200
200
100
Mediální komise cestovné + NC
200
180
90
přípr. práce (korektury)
100
100
100
honoráře
60
80
133
výdaje na PR
500
500
100
stránky WWW
90
70
78
drobné výdaje
10
0
0
celkem
1060
1030
97
Péče o čl. základnu péče o členy
120
120
100
zájmové aktivity členů
100
100
100
soc. výpomoc
100
100
100
celkem
320
320
100
Právní služby běžné
150
150
100
mimořádné
0
0
0
celkem
150
150
100

Přímé daně (zálohy)

 
500
800
160
Okresy  
1 000
1 000
100
Sekretariát režie provozní
120
80
67
DM (do 3 tis.)
40
40
100
poštovné
60
60
100
servis KT + SW
40
90
225
cestovné
50
50
100
Telecom
30
30
100
mobilní telefon
80
70
88
ostatní
50
50
100
mzdy hrubé
1 500
1 500
100
zákonné soc. nákl.
600
600
100
pojištění majetku
20
20
100
nájemné, energie
200
200
100
školení personálu
10
10
100
celkem
2 800
2 800
100
Investice do počítačové sítě
0
0
0
Sněm
350
400
114
Audit
25
25
100
Volby
50
0
0
Bankovní poplatky a soudní poplatky
100
100
100
Reklama a propagace
0
0
0
Daňové poradenství
0
0
0
Tisk. konfer. (mimořádné výdaje)
0
0
0
CELKEM
9 205
9 735
106
Výnosy příspěvky
10 002
10 370
104
reklama
0
0
0
úroky
100
100
100
databáze
0
0
0
pokuty
0
0
0
ostatní
0
0
0
pasy – zisk
100
100
100
CELKEM
10 202
10 870
107
Příspěvky s osvědčením
3 850
   
bez osvědčení
1 250
   
Bilance
Výdaje
9 205
9 735
106
Příjmy
10 202
10 870
107
Přebytek
997
1 135
114