Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Platba pojistného na rok 2007

Platba pojistného na rok 2007

Vážené dámy a pánové,

vzhledem k tomu, že není podepsaná nová pojistná smlouva, předložím vám zatím základní informace k platbě pojistného.

Jak jsem již informovala v minulém čísle, bude uzavřena nová smlouva, rozsah pojištěných rizik bude shodný jako dosud. Variabilní bude výše pojistné částky – limit plnění a územní platnost (ČR, Evropa). Již se nebudou muset uzavírat individuální pojistné smlouvy, přímou platbou si zvolíte rozsah a územní platnost, dle potřeby vaší odborné praxe.

Někteří měli uzavřenou individuální pojistnou smlouvu na navýšení, provedou úhradu platby po naší vzájemné dohodě. Telefonicky vás budu obvolávat, příp. emailem kde mám kontakty, a dohodneme se na dalším postupu.

Platby pojištění na rok 2007:

Možnost volby pojištění přímou platbou dle tabulky:

Variabilní symbol: reg. číslo člena KVL ČR

Konstantní symbol: 0558

Číslo účtu: 97 08 00 75 24

Kód banky: 0600 (Ge Money Bank, a.s.)

Majitel účtu:
ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484
530 02 Pardubice
IČ 00485829

Zdeňka Hanelová
tel. 602 783 769