Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Platby na rok 2007

Platby na rok 2007

Členská platba

a) člen s “Osvědčením”:
3 850 Kč
    variabilní symbol:
reg. číslo člena
    konstantní symbol:
0558
   
b) člen bez “Osvědčení”:
1 250 Kč
    variabilní symbol:
reg. číslo člena
    konstantní symbol:
0558
   
Číslo účtu:
35 89 70 22
(pouze pro členské poplatky)  
Kód banky:
2700 (HV Bank)

Platbu uhraďte, prosím, nejpozději do 28. 2. 2007

Platby pojištění na rok 2007:

Možnost volby pojištění přímou platbou dle tabulky:

1. Pojistné plnění /rozsah plnění

Poř. č.

Limit pojistného plnění 1)

Spoluúčast 2)

Územní platnost

Roční pojistné

1.

250 000 Kč

1 000 Kč

ČR

2 400 Kč

2.

500 000 Kč

1 000 Kč

3 000 Kč

3.

1 000 000 Kč

1 000 Kč

4 100 Kč

4.

2 000 000 Kč

1 000 Kč

5 350 Kč

5.

3 000 000 Kč

1 000 Kč

6 800 Kč

6.

5 000 000 Kč

1 000 Kč

10 200 Kč

7.

10 000 000 Kč

1 000 Kč

16 000 Kč

1.

250 000 Kč

1 000 Kč

Evropa

3 600 Kč

2.

500 000 Kč

1 000 Kč

4 500 Kč

3.

1 000 000 Kč

1 000 Kč

6 525 Kč

4.

2 000 000 Kč

1 000 Kč

8 025 Kč

5.

3 000 000 Kč

1 000 Kč

10 210 Kč

6.

5 000 000 Kč

1 000 Kč

15 300 Kč

7.

10 000 000 Kč

1 000 Kč

24 000 Kč

1) horní hranice pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku ze všech druhů sjednaných pojištění pro jednoho a každého pojištěného

variabilní symbol: reg. číslo člena

konstantní symbol: 0558

Číslo účtu: 97 08 00 75 24

Kód banky: 0600 (GE Capital Bank, a. s.)

Majitel účtu: ITEAD, a. s.
Masarykovo nám. 1484
530 02 Pardubice
IČ 00485829

Platbu uhraďte, prosím, nejpozději do 28. 2. 2007.

Při opožděných platbách budete pojištěni až od skutečného data zaplacení.