Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Platit, nebo neplatit?

Platit, nebo neplatit?

Vážené představenstvo,

považuji za absurdní Vaše odhlasování návrhu kolegy Snášila, aby daňovou problematiku členů KVL řešil ing. Elis za úhradu jednotlivých členů, zvláště v období, kdy kasa komory nezeje prázdnotou. Byl bych rád, kdybyste tento krok a jeho odůvodnění mohli zveřejnit.

Zdraví Vás Luděk Voráč

Vážený pane kolego, ve svém návrhu jsem pouze vyjádřil názor, že každý člen komory, který má svůj individuální problém v daňové problematice, může oslovit vedoucího sekretariátu Mgr. Rexu nebo redakční radu, která zváží, jestli daný problém může zajímat i ostatní členy KVL a zařadí jej do příslušné rubriky v časopise Zvěrokruh KVL. Specifické problémy si může každý z nás vyřídit sám po jednoduché línii klient – zhotovitel.

S pozdravem Milan Snášil

Protože jsem se ztotožnil s názorem kolegy Snášila, dovolím si zdůvodnit alespoň svůj postoj: Daňové poradenství je služba. Služba licentovaného daňového poradce, člena Komory daňových poradců. Poskytování služby je velmi podobné poskytování služeb jiných „svobodných povolání“. Tak, jako je možné a běžné, že některý kolega veterinář poskytuje obecné rady některému z médií za honorář a jako svou podnikatelskou činnost, je jistě možné, aby tak činil daňový poradce. Avšak v případě konkrétního, nemodelového dotazu, kdy daňový poradce řeší svou radou problém konkrétnímu klientovi, jedná se o naprosto standardní poskytnutí služby a tu si přece hradí každý, komu je plněno, sám. Majitel zvířete veterináři, veteinář daňovému poradci. Také přeci nebudeme kupovat hromadně kolegům rohlíky a pak je distribuovat těm hladovým jen proto, že zas nevíme, jak smysluplně vybrané peníze utratit.

Zdraví Ondřej Rychlík