Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Plzeňské veterinární besídky

  Informace – zprávy – výzvy

Leoš Grejcar

Tradice s využitím krajových specifi k, která je hodna následování

… každý kvartál začínáme tradičně prací a zase prací… po které následuje diskuse, zábava a občerstvení s využitím již zmíněných krajových specifik

 

Stalo se již tradicí v naší plzeňské pivní kotlině scházet se na našich okresních shromážděních (něžně přezdívané veterinární besídky) v kvartálních intervalech námi oblíbené bowlingárně v Třemošné. Komorní prostředí nového salónku nám poskytuje dostatek soukromí pro projednávání aktuálních problémů naší činnosti. Zároveň se toto místo stává příležitostí pro fi rmy představit své služby. Na našem březnovém setkání jsme měli možnost seznámit se s pracovníky fi rmy ZADAAS – partnerem Komory veterinárních lékařů, specialistou na daňové kontroly. Samozřejmě jsme je ihned zavalili přílivem dotazů na daňovou problematiku, která se nás bytostně dotýká.

Na květnové besídce jsme umožnili absolventce hradecké střední veterinární školy seznámit se se svým potenciálním zaměstnancem. Držím proto Janě palce, ať má vevýběru svého zaměstnavatele šťastnou ruku a opustí řady nezaměstnaných na úřadu práce. Při našem červnovém setkání jsme uctili památku našeho zesnulého kolegy Dr. Ladislava Šebo.

Potěšujícím okamžikem jsou pro nás oslavy narozenin našich kolegů.

 

Letos těmi šťastnými jsou manželé Šnepovi, kteří se mohou pochlubit malou Rozárkou a kolegovi Protivovi ukázněně v den naší veterinární besídky povila žena Svatava malou Aničku. Statistikou porodnosti našeho okresního sdružení musíme ovšem konstatovat, že většina veterinárních rodů vymře po meči.

 

Váženými hosty našich besídek byli letos předsedkyně revizní komise Dr. Marie Vranková a náš vážený prezident Ondřej Rychlík. Ve svých vystoupeních nás aktuálně informovali o palčivých problémech, které v současné době řeší naše stavovská organizace. Příjemným zpestřením naší březnové besídky byla prezentace našeho prezidenta na téma: Základy komunikace s klientem v malé praxi, ve které nás stručně obeznámil se svými zkušenostmi uplatněnými na svém pracovišti.

Závěrem bych velice rád touto cestou poděkoval kolegyni Jitce Stejskalové, kolegovi Ladislavu Kunclovi a příteli našeho sdružení Vladimíru Měřínskému za perfektní přípravu a průběh jubilejního 5. veterinárního pohodového plesu v restauraci Na Spilce.

Plesový výbor se již v současné době připravuje na VI. plzeňský pohodový ples naplánovaný na sobotu 18. 2. 2012 (třetí únorová sobota). Z posledního plesu jsou k dispozici DVD a videozáznamy na webových stránkách farao–eu.

 
Leoš Grejcar
– veterinární Václav Matěj Kramerius