Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Plzeňský jarní cirkus

  Z činnosti komory

Leoš Grejcar

Plzeňáci zase aktivní

 

Po dobu tří let byla přerušena tradice komorových putovních cirkusů. Jedním z příslibů našeho staronového a zkušenostmi vybaveného prezidenta bylo obnovení tradice těchto seminářů. Proto jsme přivítali možnost spojit letošní jarní putovní seminář s naší plzeňskou veterinární besídkou. Díky vstřícnému postoji manažera pivovaru Purkmistr a skvělému organizační mu talentu pracovníkům sekretariátu v čele s úžasnou Sylvou Skálovou se nám podařilo spojit dvě akce do jedné.

Termínem bylo páteční odpoledne. Akce byla zahájena prohlídkou zdejšího pivovaru Purkmistr, kde jsme byli obeznámeni se stručnou historií značky Purkmistr a technologií výroby skvělých nepasterovaných piv.

Seminář byl zahájen tzv. právním blokem, ve kterém nás JUDr. Bc. Eva Štěpánková, Ph.D., ve stručnosti seznámila a současně vyděsila současnou aktuální problematikou práva a daní týkající se naší profese. Od 1. 1. 2014 již budeme na své pacienty pohlížet v souladu s občanským zákoníkem jako na živé zvíře, které není věcí, ale tvor nadaný smysly. Při jeho poranění nahradí škůdce účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete. Otázkou však stále je prokázání vlastnictví konkrétního zvířete. Přednášející nás upozornila na úskalí spojená s vymáháním pohledávek. Stručně nás obeznámila s novými daňovými předpisy, které vládnou napříč naší republikou.

 

MVDr. Karel Daniel nás seznámil s průběhem příprav World veterinary congress konaného letos, v Praze. V současné době rozhodnutím představenstva Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen KVL ČR) bude poskytnuta členům KVL ČR sleva vstupného při splnění určitých podmínek. Bližší informace naleznete na webových stránkách KVL ČR.

Ve svém přehledném referátu nás kolega MVDr. Bureš podrobně informoval o činnosti ÚSKVBL Brno. Zajímavá byla problematika antimikrobik a antibiotické politiky v souvislosti s tzv. Rossbach report EP. Tato zpráva byla přijata v prosinci loňského roku. Zajímavý je údaj, podle kterého činí obrat humánních léčiv asi 74,99 milionu Kč. Ve veterinární praxi se protočí okolo dvou milionu a je samozřejmě hodně subjektů, které by si velice rády z tohoto ziskového koláče něco uřízly nebo utrhly.

Náš staronový prezident MVDr. Jan Bernardy rozpoutal diskusi při prezentaci legislativní komise KVL ČR, ve které nás zahrnul informacemi o problematice veterinární legislativy, která v současné době nesplňuje často požadavky současné vnitrostátní a světové legislativy a ekonomické situace. Diskusi a kritice byly podrobeny nevyhovující paragrafy komorového profesního řádu v oblastech zaměstnaneckých vztahů a veřejných výběrových činností.

 

Pozornost legislativní komise v čele s MVDr. Martinem Grymem je zaměřena na postgraduální praxe tak, jak jim bylo zadáno na posledním sněmu KVL ČR. Pan prezident se zmínil o antimikrobiální rezistenci s ohledem na Rossbach report.

Očekávaným bodem semináře byl Moderní marketing veterinárních ordinací. Bc. David Adamovič nás zahrnul přívalem informací z tohoto oboru. Jeho erudovaná přednáška v našich hlavách zanechala mnoho nezodpovězených otázek, proto bude lepší přednášejícího pozvat ještě jednou na naše besídky, kde by nám poradil, jak lépe zvládnout marketing svých veterinárních pracovišť.

Naše dlouholetá pojišťovací makléřka Zdeňka Hanelová nás seznámila s náležitostmi rizik pojištění v současní době legislativních změn. Důležité pro nás bylo vyjasnění si postupu při škodné události.

kdy terénní ve terinární lékař s injekčním automatem opíchá všechny psy na vesnici za 50 Kč s DPH

Radka Vaňousová, náš „komorový vzdělávací guru“, nám představila model komorového kontinuálního vzdělávání. Novinkou tohoto roku jsou webmináře – přednášky online. Mnoho kolegů, účastníků těchto webminářů, si tuto formu kontinuálního vzdělávání velice oblíbilo. V diskusi jsme si vyjasnili koncept kontinuálního vzdělávání KVL ČR, jejímž cílem je odborný růst naší členské základny a poskytnutí pestré nabídky kontinuálního vzdělávání. Na tuto přednášku navázal Ing. Jan Vorel ze společnosti Drosera s. r. o., který nás detailně seznámil s fungováním webminářů.

Putovní seminář poté dále pokračoval naší plzeňskou veterinární besídkou, ve které jsme řešili aktuální problémy našeho sdružení. Jedním z bodů bylo organizování hromadných vakcinací proti vzteklině. Shodli jsme se na tom, že konání těchto akcí by mělo opustit staré zavedené standardy, kdy terénní veterinární lékař s injekčním automatem opíchá všechny psy na vesnici za 50 Kč s DPH. S ohledem na současnou úroveň vzdělání a znalostí veterinární medicíny bychom tuto činnost měli vykonávat s ohledem na určité standardy. Tyto standardy bychom měli více používat tak, aby se naše činnost nedostala na úroveň veterinárních techniků nejen co se výkonu týká, ale i finančního ohodnocení tak,

 

…několik momentek z plzeňského cirkusového posezení

aby si naši klienti uvědomili, že je jim poskytnut kvalifikovaný erudovaný veterinární úkon vysokoškolsky vzdělaným odborníkem. Naší besídku jsme ukončili opět „bowlingovým turnajem náhodných družstev“ a diskuzí u piva nad problémy našeho pestrého života.

Vzhledem k chuťovému zážitku spojeného s příjemným posezením jsme se rozhodli příští setkání zorganizovat opět v pivovaru Purkmistr a našim kolegyním zase zarezervujeme pobyt ve wellnes centru pro potěchu těla i duše.

 
Leoš Grejcar,
veterinární Václav Matěj Kramerius