Komora veterinárních lékařů České republiky

Plzeňský pohodový veterinární ples

Plzeňský pohodový veterinární ples

Zpráva o plzeňské události zimní sezóny

V tomto roce tomu bude 16 let, kdy se cesty veterinárních lékařů v České a Slovenské federativní republice rozdělily. Menší část veterinárních odborníků zůstala nadále zodpovědně pracovat pod ochrannými křídly. Státní veterinární správy v duchu veterinárního zákona a nařízení Evropské unie a dalších souvisejících předpisů.

Heriotovy obvody

Větší část vstoupila na tenký a nebezpečný led soukromého podnikání. Opustili pravidelný rytmus služeb ve veterinárních střediscích a na veterinárních správách a začali uspokojovat požadavky svých klientů od “nevidím do nevidím”. V návaznosti na své schopnosti a specializace vytvořili veterinární obvody “Heriotovského typu” s pravidelnou pracovní dobou začínající východem slunce a končící západem slunce, od léta do léta bez nároku na dovolenou a plánovaný odpočinek.

Ve velkých městech vyrostly veterinární kliniky a ordinace na světové úrovni. Odvážnější z nás úspěšně zprivatizovali a modernizovali veterinární laboratoře, potravinářské podniky, farmaceutické firmy a vytvořili prosperující distribuční farmaceutické společnosti v návaznosti na požadavku veterinárního trhu.

To s sebou přineslo bohužel i přerušení kontaktů mezi námi. Mnozí z nás nostalgicky vzpomínají na příjemné chvilky strávené ve veterinárních střediscích, odborových rekreacích a večírcích. Proto jsme se rozhodli v Plzni umožnit všem veterinárním lékařům, technikům a ostatním bývalým pracovníkům Státní veterinární správy bývalého Západočeského kraje setkat se a na dávné chvilky zavzpomínat v příjemném prostředí kulturní světové pamětihodnosti města Plzně – Plzeňském pivovaru.

Představte si, co jsem měl

Na únorovou sobotu dne 17. 2. 2007 jsme připravili “Plzeňský pohodový veterinární ples”. Počet účastníků dosáhl úžasného čísla 543.

Záštitu nad touto společenskou akcí převzali prezident Komory veterinárních lékařů České republiky MVDr. Karel Daniel a ústřední ředitel Státní veterinární správy České republiky MVDr. Milan Malena PhD. Pozvání přijali i přední osobnosti veterinárního a politického života nejen z Čech, ale i sousedícího Německa. Vážení hosté a zájemci si před plesem prohlédli areál zdejšího pivovaru.

Organizátoři se snažili uspořádat společenské setkání k vyzdvižení celospolečenské prestiže celého veterinárního stavu. Návštěvníky plesu, jenž měl podtitul pohodový, bavila dvě hudební tělesa: Taneční orchestr Vlastimila Pelce a Saldo Band. Slavnostní večer zahájili pořadatelé plesu společně s váženými hosty Doc. MVDr. Vladimírem Kyllarem, členem představenstva Komory veterinárních lékařů a ústředním ředitelem Státní veterinární správy MVDr. Milanem Malenou PhD. Pořadatelé nenechali nic náhodě.

Pro přivítací přípitek bylo přichystáno šest kartonů lahodného sektu od známého západočeského producenta. V průběhu plesu bylo zkonzumováno 540 porcí tradičního pivního guláše, 100 porcí krůtích plátků s rýží a zastánci racionální výživy hodovali dušenou zeleninu se sýrovou omáčkou. Rautové stoly byly stále plné, aby účastníci plesu měli stále možnost doplňovat energii, ztracenou ve víru tance. Vzhledem k lokalizaci restaurace v areálu pivovaru Prazdroj nebyla nouze o lahodný mok, který se dle televizních reklam stal inspirací pro “Opus vlastenecký – Má vlast”. Celkem bylo vypito kolem jednoho hektolitru plzeňského piva. Ač jsme se nacházeli přímo v prazdroji všech piv, bylo vypito 144 litrů lahodného značkového vína z českých vinic a sklepů. Půlnočním překvapením byl prskavkový miniohňostroj, kterým šéfkuchař zahájil půlnoční krájení devíti uzených kýt, které se staly pro nás výzvou a po půl hodině z nich zůstaly pouze kosti a kloubní pouzdra.

Vzpomínky na neutrální půdě

Pro některé kolegy byl tento ples jedinečnou příležitostí se společensky prezentovat, proto struktura rezervací přesně kopírovala jednotlivá veterinární pracoviště. Někteří z nás pozváním svých rodičů a manželek kompenzovali čas, který tráví na svých pracovištích a nemohou se věnovat svým příbuzným. Většině z nás tento ples umožnil se neformálně setkat a pobavit se v poklidné atmosféře se svými přáteli, kolegy, spolužáky a VIP klienty. Ve shonu pracovních dnů to byla možnost se v klidu pobavit i se svými zaměstnanci, společníky, poradci a právníky a neformálně vyřešit některé pracovní problémy. Pro inspektory státní veterinární správy to byla jedinečná příležitost se setkat

na neutrální půdě s praktickými veterináři a zavzpomínat si na doby minulé, kdy jsme byli zaměstnanci jednoho monopolního zaměstnavatele. Mezi účastníky bylo i několik veterinárních techniků a technických pracovníků, bez nichž bychom si nedovedli už představit naši náročnou a zodpovědnou práci.

Ples skončil až nad ránem a ty nejvytrvalejší absorbovaly noční plzeňské kluby, kde pokračovali ti nejodolnější až do ranního rozbřesku.

To byla charita

V naší republice se stává dobrým zvykem podporovat na společenských akcích charitativní účely, a proto se rozhodli pořadatelé plesu spojit Plzeňský pohodový veterinární ples s podporou potřebným. Pro účastníky plesu byla připravena Hra o ceny. Ceny byly velice atraktivní od měsíční zápůjčky Škody Roomster rok výroby 2007 sice v měřítku 1:38, přes digitální videokameru, barevný televizor, digitální fotoaparát, horské kolo, presovač, multifunkční tiskárnu, fény, DVD přehrávače, mobilní telefony, mikrovlnnou troubu, flashdiscy, kávovar, Mixery, MP3 přehrávač, týdenní pobyty v divočině (podniková chata na Rokytě) a týdenní pobyty na horách (podniková chata v Železné Rudě). Grafici měli plné ruce práce s vytvořením dvoumetrového seznamu, do kterého vkomponovali 460 položek pro připravený jeden tisíc losů. Výtěžek z prodeje Hry o ceny ve výši několika desítek tisíc korun byl věnován na pořízení vybavení dětské zahrady pro pacienty dětského hematoonkologického oddělení Fakultní kliniky v Plzni pod patronací HAIMA Plzeň-Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby.

Závěrem si dovoluji poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto plesu. Především děkujeme firmám, bez jejichž finančního příspěvku by nebyla tato akce možná. Mé díky patří především zástupcům firem Bayer s.r.o. a A-VET s.r.o.

MVDr. Leoš Grejcar med.vet@volny.cz

Komora veterinárních lékařů České republiky