Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podání návrhu na změnu Řádů KVL ČR – MVDr. Michal Vítek

XXI. Sněm KVL ČR

Podávám návrh na změnu Řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti.

1. Navrhuji změnit v paragrafu 3 písmeno d) – nahradit je novým zněním – Absolvovali čtyřletou praxi v zaměstnaneckém poměru.

2. Do paragrafu 4 písmena a) doplnit – doklad o absolvování praxe, kopii zápočtového listu.

Hustopeče 12.3.2012

MVDr. Michal Vítek