Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Počátkem letošního roku dlouholetý veterinární epizootolog okresu Písek pan MVDr. Karel Paleček odchází na zasloužený odpočinek.

Po celou dobu svého působení se setkával se všemi obvodními veterináři okresu na měsíčních poradách v Písku a v Milevsku. Byl s nimi v kontaktu také v rámci svých kontrolních výjezdů k jednotlivým chovatelům. Každého soukromého veterináře poctil pravidelně soupisem všech změn v oblasti nákaz, upozorněním na novely v nařízeních nebo úkolech, které pro nás soukromníky hojně připravuje SVS. Na jeho poradách bývala většinou příjemná a sdílná atmosféra, někdy zase byla výměna našich názorů velice bouřlivá. Všechny chovatele znal osobně, měl vlastní bohaté zkušenosti z práce obvodního veterináře, a tak měl skvělý přehled o našich možnostech a dokázal pochopit, že některé úkony mohly, jiné zase nemohly být u jednotlivých chovatelů provedeny. Snažil se v rámci svých kompetencí mnoho případů řešit kompromisem, který byl schůdnější jak pro praktického veterináře, tak pro chovatele.

Všichni si uvědomujeme, že nám bude v budoucnu chybět jeho přehled v odborných otázkách, jeho praktický pohled na naše působení v terénu a konečně i jeho tradiční otázka, kterou kladl na poradách každému z nás: “Tak co máš nového v rajóně?” Všichni mu děkujeme za jeho snahu obrušovat hrany mezi soukromými a státními veterinárními lékaři a za jeho nezištné a kolegiální rady. Chceme mu poděkovat v našem komorovém časopise, přestože Dr. Paleček není členem KVL.

Pane doktore, přejeme Vám hodně zdraví a pohody do dalších let. Uvědomujeme si, že nám budete velmi chybět a snad budeme chybět i my Vám.

Všichni soukromí veterináři okresu Písek