Komora veterinárních lékařů České republiky

Podmínky pro přesuny přežvýkavců ve vztahu ke katarální horečce ovcí

Podmínky pro přesuny přežvýkavců ve vztahu ke katarální horečce ovcí

Státní veterinární správa ČR zakazuje pořádání svodu ve 20km pásmu kolem ohniska a účast přežvýkavců z tohoto pásma na svodech zvířat (musí být stanoveno v mimořádných veterinárních opatřeních stanovených KVS).

Státní veterinární správa ČR v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 stanovuje podmínky pro přesun přežvýkavců na svody zvířat následovně:

1) Svodu, který je pořádán v uzavřeném pásmu, se mohou zúčastnit přežvýkavci pouze z uzavřeného pásma za podmínek stanovených v mimořádných veterinárních opatřeních KVS, nebo je možná i účast přežvýkavců z území mimo uzavřené pásmo za těchto podmínek:

– za splnění podmínek nařízení Komise, č. 1266/2007,

– všechna zvířata v místě odeslání nebo nejpozději po příjezdu na svod musí být neprodleně ošetřena insekticidními nebo repelentními prostředky,

– po návratu musí být všichni přežvýkavci umístěni do izolace (karantény) schválené příslušnou KVS, kde po 14 dnech musí být provedeno virologické vyšetření nebo po 28 dnech sérologické vyšetření. Izolaci ukončí KVS po obdržení negativního výsledku vyšetření,

– v případě pozitivního výsledku musí být zvířata z oblasti mimo uzavřené pásmo neprodleně poražena nebo mohou být odeslána do 20km pásma kolem ohniska po předchozím souhlasu KVS místa určení.

2) Svodu, který je pořádán mimo uzavřené pásmo, se mohou účastnit přežvýkavci pouze z této oblasti, nebo

– je možná i účast přežvýkavců z uzavřeného pásma za splnění podmínek nařízení Komise ES č. 1266/2007,

– po návratu musí být přežvýkavci z oblasti mimo uzavřené pásmo umístěni do izolace (karantény) schválené příslušnou KVS, kde po 14 dnech musí být provedeno virologické vyšetření nebo po 28 dnech sérologické vyšetření. Izolaci ukončí KVS po obdržení negativního výsledku vyšetření,

– v případě pozitivního výsledku musí být zvířata z oblasti mimo uzavřené pásmo neprodleně poražena nebo mohou být odeslána do 20km pásma kolem ohniska po předchozím souhlasu KVS místa určení.

MVDr. Milan Malena, Ph.D.,
ústřední ředitel SVS ČR

Komora veterinárních lékařů České republiky