Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro profesní pojištění členů KVL

  Časopis Zvěrokruh 12/2018
     Informace - zprávy - výzvy


Zdena Hanelová


 

Vážené paní doktorky a vážení páni doktoři,

 dovoluji si Vám připomenout platbu pojištění profesní odpovědnosti na rok 2019.

Pojistná smlouva č. 503436850 a Dodatek číslo 7, součástí jsou všeobecné a zvláštní pojistné podmínky VPP PO 1/11, ZPP PO VET 1/11 a informace o zpracovávání osobních údajů, včetně Dodatku číslo 7 jsou uveřejněny na webu KVL ČR v neveřejné části.

Nová je i příloha číslo 3, sazby pojistného pro rok 2019

Sazebník pojistného platný od 1. 1. 2019 je přílohou této informace.


Nový je dodatek číslo 7 Rámcové smlouvy číslo 503436850.

Změny, které upravuje dodatek RS smlouvy.

Rozšíření územní působnosti na Evropu pro všechny limity, zrušení územní platnosti ČR, SR. Zrušení zbývajících sublimitů.

Nové je i pojištění rizik v souvislosti se zavedením  povinnosti  EET.

Další zvýhodnění je snížení sazeb pojistného.

Při platbě Vám nedoporučuji sjednání nejnižšího  limitu 500 tis. Kč.

Věnujte pozornost platbám, pečlivě prosím vyplňujte správné variabilní symboly a poukazujte platby ve výši dle sazebníku pojistného pro rok 2019.

Specifikace plateb:

1. Platba pojistného - pojištění profesní odpovědnosti/fyzické a právnické osoby

číslo účtu:  1020166571/6100 (Equa bank)

variabilní symbol:

a) fyzické osoby - registrační číslo KVL ČR

b) u právnické osoby – IČO

konstantní symbol: 0558

majitel účtu: ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice IČ 00485829

Upozorňuji na bod 3.2 pojistné smlouvy 503436850

Pojistnou smlouvou mohou být pojištěny jen ty právní subjekty, které splňují podmínku, že společníky a statutárními orgány jsou veterinární lékaři, kteří jsou držiteli platného osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a jsou zapsáni v seznamu členů KVL ČR.

Nové právnické osoby prosím o vyplnění přihlášky a zaslání výpisu z OR, stačí emailem.

Přihláška je k dispozici na webu.

2. Platba pojistného – nepovinné pojištění přerušení provozu

Před platbou pojistného se seznamte nejprve prosím s článkem 36 VPP PO 1/11.

Toto připojištění nelze sjednat samostatně, bez pojištění odpovědnosti.

číslo účtu:  1020166571/6100 (Equa bank)

variabilní symbol: registrační číslo KVL ČR, právnická osoba IČO

specifický symbol: rodné číslo

konstantní symbol: 0558

Do zprávy pro příjemce uvést: IČO, zvolenou denní dávku a spoluúčast (např. 64331891, 500 Kč a 15 dní)

majitel účtu: ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice IČ 00485829

Doporučená splatnost pojistného na rok 2019: do 25. února 2019.

Úhradou pojistného se pojištěný přihlašuje do pojištění podle pojistné smlouvy č. 503436850, jejíž součástí jsou všeobecné a zvláštní pojistné podmínky VPP PO 1/11 a  ZPP PO VET  1/11 a je s nimi seznámen.

V případě jakýchkoli nejasností raději volejte, tel. 602 783 769

E-mail: hanelova@itead.cz, k dotazu uveďte prosím i telefonní kontakt.

Děkuji Vám za spolupráci a případné dotazy Vám ráda zodpovím.

V  Olomouci 14. 11.2018

Zdeňka Hanelová


Příloha č. 3.5. pojistné smlouvy č. 503436850 (od 1.1.2019)

Sazebník pojistného

1. Jednorázové pojistné za pojištění odpovědnosti

Jednorázové pojistné na období jednoho roku pro jednoho pojištěného (OSVČ nebo právnickou osobu se stanovuje podle počtu veterinárních lékařů činných pro tohoto pojištěného.

Pojistné pro OSVČ / právnickou osobu

Varianta Celkový limit pojistného plnění 1 lékař 2 - 4 lékaři 5 a více lékařů
1 500 000 Kč 1 924 Kč 2 328 Kč 2 616 Kč
2 1 000 000 Kč 2 430 Kč 2 940 Kč 3 305 Kč
3 2 000 000 Kč 2 835 Kč 3 430 Kč 3 856 Kč
4 3 000 000 Kč 3 058 Kč 3 700 Kč 4 159 Kč
5 5 000 000 Kč 4 253 Kč 5 146 Kč 5 783 Kč
6 10 000 000 Kč 5 873 Kč 7 106 Kč 7 987 Kč
7 15 000 000 Kč 7 047 Kč 8 527 Kč 9 584 Kč

2. Jednorázové pojistné za pojištění přerušení (omezení) provozu

Jednorázové pojistné na období jednoho roku pro jednu fyzickou osobu, tj. v případě OSVČ pro pojištěného, v případě právnické osoby pro jednu fyzickou osobu označenou v Seznamu pojištěných jménem a rodným číslem.


Denní dávka 500 Kč 750 Kč 1 000 Kč 1 250 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč
Pojištění přerušení (omezení) provozu 2 430 Kč 3 645 Kč 4 860 Kč 6 075 Kč 7 290 Kč 9 720 Kč
- časová spoluúčast 15 dní            
Pojištění přerušení (omezení) provozu 1 566 Kč 2 349 Kč 3 132 Kč 3 915 Kč 4 698 Kč 6 264 Kč
- časová spoluúčast 28 dní          

3. Bonus:


Při škodním průběhu do 20%  Sleva
2.rok 3,00%
3.rok 6,00%
4.rok 8,50%
5.rok 11,00%

Sleva se počítá ze sazeb roku 2019.

Škodní průběh je podíl vyplaceného pojistného plnění a zaslouženého pojistného za celou dobu pojištění.

4. Malus:


Škodní průběh Přirážka
100 % - 150 % 10,00%
201 % a více 20,00%
Komora veterinárních lékařů České republiky