Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podzimní koulení

  Z ČINNOSTI KOMORY

Leoš Grejcar – veterinární Václav Matěj Kramerius

Věřte nebo nevěřte, v pivovaru lze i aktivně odpočívat.

… v soukromém pivovaru lze vzpírat půllitry, což nemusí být až taková zábava, nebo se věnovat koulení, čili bowlingu

 

Již v tradičním zářijovém termínu jsme uspořádali pro členy našeho plzeňského sdružení podzimní koulení. Mile překvapující byla účast našich členů – 27 %. Našimi váženými hosty z řad SVS ČR byli tentokrát ředitel Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj MVDr. Richard Bílý, zástupce ředitele pro věci veterinární MVDr. Václav Poláček a vedoucí oddělení péče o pohodu zvířat MVDr. Marek Svoboda. Ve svém vystoupení MVDr. Richard Bílý poděkoval všem veterinárním lékařům a pracovištím za aktivní přístup při plnění ozdravovacích programů proti IBR, katarální horečce ovcí a salmonelóze drůbeže. V krátkosti se zmínil o zkušenostech při projednávání porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, kdy jsou často zneužívána prohlášení praktických veterinárních lékařů.

Čilá diskuse se strhla po projevu váženého hosta našeho sdružení, prezidenta KVL ČR MVDr. Ondřeje Rychlíka na téma registrace petpasů. Naši členové kritizovali některé nejasnosti v systému registraci pasů.

Proto jsme přivítali jedinečnou možnost vyjasnit si tyto nesrovnalosti na putovním semináři a doladit systém registru pasů, který spravuje KVL ČR. V našem regionu proběhl seminář v pátek 22. 10. 2010 v pivovaru Purkmistr. Organizátoři připravili pro účastníky tohoto semináře ochutnávku piva v tomto soukromém pivovaru.

Po skončení byl pro účastníky a členy našeho sdružení opět zorganizován turnaj v bowlingu amatérských družstev. Proto si vás touto cestou dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na příští koulení. Přijďte s námi prožít příjemné chvilky aktivního odpočinku – kde jinde nežli v pivovaru.

 

… když se nekoulí, tak se diskutuje

 
S pozdravem Leoš Grejcar
– veterinární Václav Matěj Kramerius