Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pohled na sněm očima pomocníka organizátorů sněmu

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Z činnosti komory

Pavla Umlášková

Sněm v Mikulově objektivem kamery zaznamenali Luboš Borkovec, Edita Jelínková a Radka Vaňousová

 

Sněm Komory veterinárních lékařů se tentokrát konal v sobotu 7. listopadu v Mikulově v prostorách krásného hotelu Galant, v těsné blízkosti historického centra. Po příjezdu obdržel každý zvířecí lékař malý dárek v podobě fi remních termosek a USB fl ash disků.

Poté již započala hlavní část sněmu. Diskuse byla poměrně živá, přesto byl dodržován přibližný časový harmonogram. Po vyslechnutí zprávy ekonomické komise se schvalováním rozpočtu přítomným vyhládlo a již jsme byli všichni zvědaví na polévku, hlavní chod a dezert, které pro nás nachystal personál hotelu. Jídlo bylo vynikající. Posilněni, vydali se lékaři zpět k programu sněmu.

O několik málo hodin, šálků kávy a ořechovém šátečku později mohl být sněm vyhlášen za ukončený. Výrazných neshod jsem si letos nepovšimla, také samotní veterináři si pochvalovali plynulý průběh letošního sněmu.

V průběhu odpoledne, se mohl navíc doprovod lékařů vydat s průvodcem do města Mikulova, podívat se na zámek a zakotvit u sklenice vína vinařství Volařík, nedaleko od hotelu.

Sobotní večer byl velmi příjemný. Bohatý raut a hudební produkci vystřídala dražba nejúspěšnějších fotografi í ze soutěžních snímků, zachycujících zvířecí miláčky i divokou faunu savan a pralesů z různých koutů světa. Díky pohotovému moderátorovi a jemu pomáhající paní doktorce Vaňousové se předháněli pánové doktoři, kdo přihodí vyšší obnos. Nejúspěšnější snímek soutěže byl vydražen za neuvěřitelných 12 500 Kč! Na některé snímky se složilo hned několik přátel.

Zbylé snímky však na nástěnce nevisely dlouho. Po ukončení dražby si je za různé částky odkoupili další zájemci a částka putující na dobročinné účely tak letos překročila 40 tisíc korun!

V mnoha ohledech se letošní sněm může považovat za velmi úspěšný a příjemně strávený.

 

 

 

 

 
Pavla Umlášková