Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pohoda veterinárních lékařů

  Časopis Zvěrokruh 7/2018
     Z činnosti komory


Radka Vaňousová

Lze si zachovat zdravý rozum ve veterinární profesi?


 

Proč je povolání veterinárního lékaře tak psychicky náročné? O syndromu vyhoření se v posledních letech mluví stále více. Proč právě u veterinářů?

Veterinární lékaři patří charakterem své profese mezi tzv. pomáhající profese. Sem patří i lékaři, pracovníci ve zdravotnictví či sociálních službách. Práce s lidmi je mimořádně náročná. Podle průzkumů jsou však veterináři ohroženi více než ostatní profese (a to i více než lékaři) právě syndromem vyhoření či sebevraždami.Veterináři mají značně stresové zaměstnání už obtížným přijetím na studia, vysokým očekáváním ze strany jejich klientů, dlouhou pracovní dobou, pocity soucitu v jednotlivých případech. Veterináři se pro své povolání rozhodli často již ve velmi raném věku a toto povolání pro ně není jen práce zajišťující příjem, ale především koníček.

Veterinární lékaři pracují často samotní nebo pouze v malých kolektivech. Své pochybnosti či váhání nemají možnost s někým sdílet, často své profesní otázky

 


nekonzultují neboť jednou ze snah, ke kterým mají sklony a které se s věkem prohlubují, je perfekcionismus. Často se musí okamžitě rozhodnout doslova a do písmene o životě a smrti.


zhoršení sociálních vazeb a vztahů se objevují již u studentů veterinární medicíny

Veterinární lékaři pracují často samotní nebo pouze v malých kolektivech. Své pochybnosti či váhání nemají možnost s někým sdílet, často své profesní otázky nekonzultují neboť jednou ze snah, ke kterým mají sklony a které se s věkem prohlubují, je perfekcionismus. Často se musí okamžitě rozhodnout doslova a do písmene o životě a smrti.

Klienti s námi nesdílí pouze starosti o své čtyřnohé přátele, ale často i své další problémy z oblasti rodinné, zdravotní či pracovní.Veterináři nejsou vůbec nebo minimálně vyškoleni v psychologických problémech. Vyčerpání sdíleným soucitem, nepravidelný denní režim, vysoká zátěž mají vliv na osobní a rodinný život. Zatěžující jsou i vysoká očekávání a požadavky klientů. Odpovědnost veterináře se zvyšuje spolu s tím, jak jsou zvířata povyšována na členy rodiny a nedílnou součástí jsou i možnosti medicíny, které se rozšiřují každý den. S rozšiřujícími medicínskými možnostmi je spojená i jejich fi nanční náročnost. A tím se zpětně dostáváme k vysokým nárokům ze strany klientů, které mohou vyústit až v emocionální vydírání.


Stres vzniká při nedosažení rovnováhy mezi vysokými profesionálními nároky a osobním uspokojením. Následkem pak může být alkoholismus, užívání drog, syndrom vyhoření a sebevražda.

Ve Velké Británii proběhlo v poslední deseti letech několik průzkumů zaměřených na tento problém a bylo zjištěno, že depresivní myšlenky a zhoršení sociálních vazeb a vztahů se objevují již u studentů veterinární medicíny a týká se to téměř 15 % veterinární populace. První sebevražedné myšlenky se pak objevují přibližně rok před prvním pokusem o sebevraždu. Nejvíce ohroženou skupinou jsou veterinární lékaři 10–15 let po vstupu do profese.

 


Ve Velké Británii byla v roce 2014 založena společnost VETLIFE, která je podpůrným programem pro veterináře na nejrůznějších úrovních. Pracuje již se studenty v rámci studia, vzdělává je v rámci psychohygieny i komunikace, provozuje online fórum, má nonstop fungující telefonickou podpůrnou linku, na které pracuje 14 proškolených mentorů, podpůrnou e-mailovou komunikaci, pro veterináře organizuje tréninkové programy, spolupracuje s profesními organizacemi. Počet veterinářů, kteří VETLIFE kontaktují, průběžně narůstá, v roce 2017 ji kontaktovalo 1737 veterinářů.

Ve vnímání veterinárních lékařů se toto téma schovává až kdesi daleko za torzemi žaludku, leukémií, selháváním srdce či rupturou LCC. Měli bychom se zamyslet sami nad sebou a včas si uvědomit, že pouze pokud my budeme zdraví a spokojení, můžeme poskytnout pomoc našim klientům a vykonávat dobře naši profesi.

Radka Vaňousová

Komora veterinárních lékařů České republiky