Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištění Kryštof

Pojištění Kryštof

Vážené dámy a pánové,

ve spolupráci s pojišťovnou Slavia a.s.jsme vám připravili zcela exkluzivní pojistný produkt, o kterém jste byli informování v 6. čísle Zvěrokruhu. Mám však obavy, že nám tuto pojistnou smlouvu pojišťovna vypoví pro dosavadní nezájem z vaší strany.

Pojištěným může být kdokoliv, kdo je řidičem MV a podléhá bodovému hodnocení řidičů. Pojistit lze i cizího státního příslušníka, který je rovněž součástí bodového hodnocení, člen KVL a jeho zaměstnanec.

Skupinová sleva je 35% .

V pojištění přestupků se výše pojistného plnění rovná výši uložené pokuty, snížené o spoluúčast a případně navýšené o náklady přestupkového řízení, které byly pojištěnému uloženy k náhradě pravomocným rozhodnutím (spoluúčast u pokut je 2 000,- Kč).

U pojištění odevzdání ŘP může mít pojistné plnění podobu náhrady různých finančních škod – od ztráty na výdělku z důvodu odebrání řidičského průkazu, přes výdaje na taxi, řidiče nebo výdaje na absolvování autoškoly (spoluúčast je 0 Kč stejně jako u náhrad právních služeb).

PŘÍKLAD:

Přestupek: NEZASTAVENÍ VOZIDLA PŘED PŘECHODEM PRO CHODCE, V PŘÍPADĚ DRUHÉHO STEJNÉHO PŘESTUPKU V PRUBĚHU 1 ROKU

Pokuta 2. 500,-Kč, náklady přestupkového řízení 1. 000,-Kč, Zákaz řízení 3 měsíce – pojistné plnění je finanční náhrada dle denního limitu (bez spoluúčasti)

Pojistné plnění 1. 500,-Kč (spoluúčast je 2. 000,-Kč pokuta)

Při odevzdání ŘP se náhrada rovná prokázané finanční újmě (finanční újma je sjednaný denní limit, bez spoluúčasti)

Další příklad: náklady autoškoly – 10. 000,-Kč, ztráta ŘP na 365 dní.

Pojistné plnění 365 000,- Kč (náklady nemohou přesáhnout 1000,-Kč/denně, 1000x 365dní, při denním limitu 1 000,- Kč)

V minulých dnech se mi dostal do rukou dopis z KVL, ve kterém jeden z vašich kolegů psal o nesnadném životě praktického vet. lékaře. Řekla bych, že to mohl být kdokoli z nás, kdo z jakýchkoli důvodů nemá uzavřené pojištění majetku a utrpěl majetkovou ztrátu krádež auta, včetně osobních dokladů, osobních věcí, zásob léčiv …. v celkové výši přes 60 tis. Kč. Věřím, že taková ztráta je velmi nepříjemná. Je lépe jí předcházet lepším zajištěním majetku, pojištěním,neponechávání osobních věcí ve vozidlech, zejména ne dokladů, peněz a cenností, které jsou v autě velmi špatně zajištěné.Snad pro některé z vás bude tento případ ponaučením.Nešťastníkovi v tomto případě nic neporadím, v tomto případě je na radu z mého oboru již pozdě.

Důležité upozornění:

Pojištění odpovědnosti pro rok 2008 musí být uhrazeno do 31. 1. 2008. Pokyny k platbě budou již v příštím čísle Zvěrokruhu. Předpokládám, že pojistné nebude navýšeno. Informaci podám na sněmu. Rovněž bude pokračovat flotilová 20 % sleva na POV pojištění aut.

Těším se na setkání s vámi na sněmu v Přerově. Připravte si prosím dotazy.

V Olomouci 18. 9. 2007

Zdeňka Hanelová,
tel. 602 783 769